• «Kanskje er regelverket etter endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 blitt for strengt, når det gjelder tvangsinnleggelse - og behandling, men i Siw sitt tilfelle mener jeg det ikke var det», skriver Inger Katrine Engø, i sitt tilsvar til Kåre Reiten om Siw-saken. Privat/Mariken Steen-Forgaard

Erfaring er bra, men den må forvaltes riktig, Reiten!

DEBATT: Var lovverket for strengt eller var det hjelpeapparatet som ikke forvaltet det riktig?