• «Den dagen eg måtte komma på aldersheim, sjukeheim eller sjukehus, så vil eg at omsorgsfulle menneske skal ta seg av meg, og eg vil at dei som gjer det, skal ha skikkeleg betalt for arbeidet sitt», skriv Tore Thorsen. Illustrasjonsbilde, Scanpi

Nei, oldemor skal ikkje ut på anbod

DEBATT: Går det ikkje ei etisk grense mellom det å driva business i byggje- og vegbransjen, og det å gjera forretning på sjukdom og alderdom?