Innvandring redder ikke statsfinansene

DEBATT: Aftenbladet skriver i en lederartikkel 20. januar at synkende fødselstall på sikt kan utfordre velferdsstaten. Avisa uttaler seg likevel mot bedre vitende når den hevder at innvandring «vil kunne bidra til [å] løse problemet».

– Tallene forteller oss at innvandring som politisk grep ikke er et egnet virkemiddel for å mildne de negative effektene av synkende fødselstall, skriver Mats Indrefjord Høllesli.

Debattinnlegg

 • Mats Indrefjord Høllesli
  Mats Indrefjord Høllesli
  Oslo
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Etter flere tiår med omfattende innvandring til nordeuropeiske velferdsstater vet vi nå såpass mye om de økonomiske konsekvensene at det ikke lenger lar seg forsvare å framstille innvandring som økonomisk gunstig for mottakerlandene. Det er for lengst fastslått at de fleste former for innvandring bidrar negativt til statsfinansene.

Det er nemlig ikke nødvendigvis en fordel for en velferdsstat at innbyggertallet går opp; det er andelen yrkesaktive som er det sentrale. For at det skal være nok penger i statskassa til å finansiere de som av ulike grunner ikke er i stand til å forsørge seg sjøl, må det enkelt sagt være tilstrekkelig stor skatteinngang.

Vesentlig lavere yrkesdeltakelse

Med unntak av innvandrere med bakgrunn fra EØS-land, er yrkesdeltakelsen blant innvandrere vesentlig lavere enn blant norskfødte. Mens 78,5 prosent av ikke-innvandrere var sysselsatt i 2018, var tilsvarende tall for innvandrere fra Afrika og Asia henholdsvis 51,4 og 58,0 prosent.

Skattebidraget spriker enda mer enn sysselsettingsgraden. Mens ikke-innvandrere, ifølge tall fra SSB, i 2013 i snitt betalte 139.000 kroner i skatt, betalte innvandrere med bakgrunn fra EU-land i Øst-Europa 65.800 kroner og innvandrere med bakgrunn fra Afrika 50.300 kr.

Uttaket av velferdsytelser er også høyere blant innvandrere enn blant ikke-innvandrere. Blant annet gikk 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene i 2017 til innvandrere. I snitt bidrar derfor innvandrere med langt mindre til velferdsstaten enn hva de henter ut. Brochmann II-utvalget presenterte i 2017 tall som tilsier at norskfødte menn, om man ser bort fra barne- og ungdomsårene, i snitt bidrar med 54.000 kroner i året, mens menn innvandret fra ikke-vestlige land påfører fellesskapet en årlig nettoutgift på 94.000 kroner.

Selv om det er fullt mulig å finne positive unntak, blant annet nordiske arbeidsinnvandrere, er det ikke den økonomisk lønnsomme innvandringen som i dag dominerer, ei heller i Rogaland. Det er heller ikke denne formen for innvandring som vil få drahjelp av den mer sjenerøse innvandringspolitikken som Aftenbladet tar til orde for.

Stein til byrde

At nettobidraget i snitt er sterkt negativt, betyr naturligvis ikke at innvandrere flest ikke ønsker å bidra. Ei heller må statistikken brukes til å underslå at svært mange innvandrere hver eneste dag arbeider hardt og entusiastisk for at AS Norge skal gå rundt. Derimot forteller tallene oss at innvandring som politisk grep ikke er et egnet virkemiddel for å mildne de negative effektene av synkende fødselstall. En befolkningsnedgang blant ikke-innvandrende kan ikke oppveies finansielt av en tilsvarende økning av innvandrerbefolkningen. Tvert imot vil en sjenerøs innvandringspolitikk legge stein til byrde og forsterke velferdsstatens utgiftsside ytterligere.

Les også

 1. Mer action på soverommene kan gi flere rogalendinger. Men innvandring trengs også.

 2. Vil gi en halv million i pensjon per barn

 3. Statsministeren bekymret over lave fødselstall, ber nordmenn lage flere barn

 4. Norge er blitt ungkarslandet. Forskerne leter etter svaret på hvorfor færre menn får barn.

 5. Det fødes færre og færre barn i Norge

Publisert:
 1. Debatt
 2. Innvandring
 3. Asylpolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Slottet i Sirdal åpner i høstferien

 2. Bonde må i fengsel: De nyfødte lammene lå på våt møkk

 3. Neste uke flyttes koronavaksineringen i Stavanger

 4. Riksrevisoren kan ikke granske pendlerbolig-saken: – Det kan vi takke Stortingets presidentskap for

 5. Toppscorer for gammel storhet - vil senke klubben som ikke ga ham sjansen

 6. Meteorologen: – Pakk ned tram­polinen. Det meldes liten storm