Viken vil få stor glede av Rogfast

SAMFERDSEL: Viken angriper ferjefri E39 i sitt innspill til ny Nasjonal Transportplan. Viken har rett og Viken tar helt feil.

Viken får store fordeler av at Rogfast bygges, skriver Frian Årsnes. Foto: Snowvision

Debattinnlegg

 • Frian Årsnes
  Frian Årsnes
  Sandnes
Publisert: Publisert:

Viken har rett i at E39 er et kostbart prosjekt og at det kan gjøres grep som gjør at prosjektet blir både bedre og mindre kostbart. Kryssingen av Bjørnafjorden (Hordfast) er trukket frem som eksempel. Nå bør det etter hvert være kjent at kryssing av Bjørnafjorden er helt unødvendig. Ved å legge veien i indre trasé via Eikelandsosen så oppnår man mange fordeler også for Bergensområdet, men indre trasé må endres noe for å oppnå alle fordelene.

Viken tar også totalt feil når det gjelder ferjefri E39. Det vil være veldig galt å ikke bygge prosjekter som Rogfast og Hordfast fordi det vil også være i Vikens beste interesse. Ta Rogfast som eksempel. Dette prosjektet fjerner en vesentlig flaskehals for at tungtransport som i dag går rett gjennom Oslo og fjellovergangene, skal gå kystveien E39.

Skåner Østlandet

Istedenfor å gå gjennom Oslo vil trafikken naturlig ledes via ferjestrekningene Strømstad-Sandefjord inn på E18 sydvest for Oslo og via ferjestrekningen Hirtshals-Kristiansand inn på E39 og videre til Stavanger, Haugalandet, Bergen og områdene opp til Nordfjord. Rogfast vil dermed bidra til å flytte en god del tungtransport bort fra veisystemene på østlandsområdet, noe som gjør til at trafikksystemene der kan planlegges og dimensjoneres ut fra fremtidens trafikkbehov.

Rogfast er derfor et prosjekt som er bra ut fra både et samfunnsøkonomisk perspektiv og et næringspolitisk perspektiv på grunn av reduserte kostnader. Det er også bra i et miljøperspektiv fordi mye tungtrafikk vil flyttes fra østlandsområdet og fjellovergangene til E39 hvor det er en vesentlig kortere kjørestrekning på grunn av at mye av transporten skjer på ferje.

Prosjektet er dessuten bra sett i et trafikksikkerhetsperspektiv ved at tunge kjøretøy unngår fjellovergangene. Likeledes er det god arealdisponering ved å la en god del tungtransport gå utenom Oslo-området. Rogfast vil gi eksepsjonelt forbedret arealbruk på veinettet på Østlandet fordi det vil redusere gjennomgangstrafikk av tungtrafikk gjennom Oslo-området mellom kontinentet og Vestlandet.

Rogfast ekstremt bra

Eksisterende Rennfast må utbedres med nye tunneler med dobbelt løp og lavere stigningsgrad for å tilfredsstille Europavei-standard. Dette er estimert å koste 10–12 milliarder kroner. Rogfast vil koste ca. 19 milliarder kroner. Utbedrer man Rennfast får man ingen av fordelene man oppnår med Rogfast. Beslutningsrelevant kostnad for å bygge Rogfast er derfor forskjellen i kostnad mellom Rogfast og utbedring av Rennfast: 19 milliarder – 10 milliarder = 9 milliarder. Legger man dette til grunn, er Rogfast-prosjektet ekstremt mye mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn selv de mest positive samfunnsøkonomiske analysene som er gjort hittil.

Utbedring av Rennfast vil koste 10–12 milliarder kroner. Rogfast vil koste ca. 19 milliarder kroner. Utbedrer man Rennfast får man ingen av fordelene man oppnår med Rogfast.

Les også

 1. Gigantfylke med 1,2 millioner innbyggere angriper ferjefri E39

Publisert:
 1. Nasjonal Transportplan
 2. E39
 3. Tungtransport
 4. Veiutbygging

Mest lest akkurat nå

 1. Mann omkom i trafikkulykke på fylkesvei 44

 2. I Ryfyl­ketun­nelen får somme bilfø­rarar plutseleg ein time ekstra i nokre minutt, før klokka hoppar fram att

 3. Elev testet positivt: 125 elever på Sandnes-skole må koronatestes 17. mai

 4. Simen (26) var ute på en stille kveldstur, da 25 seler kom og omringet båten

 5. Derfor føles Jåttåvågen så grå og ukoselig

 6. Dette må du vite om morgendagens feiring