• «Tradisjonelt har kulturen vært «å være på den sikre siden» – prøve ut ulike medikamenter under tvang, i håp om å finne noe som virker. Siden 1981 har lovverket imidlertid krevd at man velger motsatt: At «den sikre siden» er å la være å tvangsmedisinere», skriver Tove Gundersen. NTB scanpix

Hvor sikker må man være på at en medisin virker før man kan tvinge den på noen?

KRONIKK: Pasienter i psykisk helsevern kan ha vært utsatt for systematiske og skadelige lovbrudd i nesten 40 år. Var lovendringen i 1981 for radikal?