• «En oversikt fra NVE viser at av de 91 konsesjonene som allerede er tildelt, har én vært mot det lokale kommunestyrets vilje», skriver Knut Kroepelien. Pedersen, Terje / NTB scanpix

Vindkraft til beste for strømkunden

DEBATT: Forslaget om en nasjonal ramme for vindkraft, samt konflikten rundt 14 vindturbiner på Frøya, har skapt et voldsomt engasjement over hele landet.