Psykisk helsevern klarte å skremme oss helt selv

DEBATT: Det var ikke debatten og fremstillingene i Aftenbladet som skremte oss slik Wenche ten Velden Hegelstad mener i et innlegg i Aftenbladet 19.9. Det klarte moderne psykisk helsevern helt selv.

«Debatten i Aftenbladet handlet ikke om for eller imot tvang. Den handlet om omfanget av bruk av tvang og tvangsmidler, og som mødre synes vi debatten var viktig», skriver Karen Marie Amdal og Merete Henriksen Jørpeland. Foto: Illustrasjonsbilde/Scanpix

Debattinnlegg

 • Karen Marie Amdal
  Stavanger
 • Merete Henriksen
  Sosionom og pårørende innen psykiatrien
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Psykologspesialist Wenche ten Velden Hegelstad uttaler at «Aftenbladets unyanserte fremstilling av bruken av tvungent psykisk helsevern og tvangstiltak bidrar til et skrekkbilde som ikke stemmer med virkeligheten.» Videre hevder hun at en i psykisk helsevern i dag skaper et godt, menneskelig og moderne psykisk helsevern som de kan være stolte av, og som er humant og moderne, i verdensklasse.

Vi opplever å bli møtt som brysomme og vanskelige pårørende dersom en stiller spørsmål eller har meningsytringer.

Kjenner oss ikke igjen

For oss som er mødre til barn som har vært til behandling i dette moderne psykiske helsevernet, så er dette en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Da vi ble kjent med psykisk helsevern, møtte vi et system som vi trodde var avgått ved døden for lenge siden. Det gjelder blant annet bruken av tvang og tvangsmidler, og det gjelder måten å møte barn og pårørende på i sin alvorligste krise.

Det er for det første det psykiske helsevernet selv som tar endelig beslutning om tvangsinnleggelse, og i det videre forløp så er det også der beslutningene om tvang og tvangsmidler under behandling tas. Stavanger ligger lang over andre helseforetak når det gjelder bruk av tvang. Når dette drøftes med ledelsen ved Psykisk helse for barn og unge (PHBU), så svares bekymrede pårørende med at «det er de andre som underrapporterer». Videre brukes det ulovlige tvangsmidler som f.eks. isolasjon på barn under 16 år. Saker om ulovlig tvang har tidligere vært, og er også pr. nå til behandling hos Fylkesmannen. Noen barn kommer faktisk ut av psykiske helsevern med flere traumer enn det de hadde da de kom inn, nettopp på grunn av tvangsbruken.

Redde for å klage

Videre opplever vi en vesentlig annerledes måte å bli behandlet på som pårørende enn det vi blir når barnet behandles ved en somatisk avdeling. Vi opplever å bli møtt som brysomme og vanskelige pårørende dersom en stiller spørsmål eller har meningsytringer. Vi opplever et psykisk helsevern som ikke forholder seg til samarbeidsavtale mellom helseforetak og kommune. Noen pårørende mangler også kunnskap om rettigheter og klageadgang, eller er redde for å klage på ulovlig tvangsmiddelbruk fordi de er redd for at det slår tilbake på dem selv eller den de klager på vegne av.

Les også

Frykten for å klage på dårlig helsehjelp!

Til sist er det slik at det faktisk ikke finnes behandlingstilbud for alvorlig psykisk syke barn i vårt helseforetak, men PHBU praktiserer i stedet å henvise flere av disse barna til barneverninstitusjoner. Dette er barn som fyller kriteriet «rett til nødvendig helsehjelp.» Er det dette som er det moderne psykiske helsevernet? Humant, moderne og i verdensklasse?

Viktig debatt

Debatten i Aftenbladet handlet ikke om for eller imot tvang. Den handlet om omfanget av bruk av tvang og tvangsmidler, og som mødre synes vi debatten var viktig. Sett fra vårt ståsted kan det synes som om moderne psykisk helsevern er noe hårsåre for slike diskusjoner. En kunne valgt å hilse diskusjonen velkommen og tenkt at slike åpne diskusjoner med flere innfallsvinkler kan bidra til utvikling og forbedring.

Forslag til ny tvangslov er nå ute på høring. Det er flere forbedringsforslag, men til syvende og sist handler det om menneskene som forvalter lovverket, og det verdi- og menneskesyn en representerer i møte med de som blir psykisk syke. Det handler om kultur og ledelse og det handler om kvalitetssikring. Det var ikke debatten og fremstillingene i Aftenbladet som skremte oss. Det klarte moderne psykisk helsevern helt selv.

Les også

 1. – Å skremme folk bort fra å søke psykisk helsehjelp

 2. – Frykten for å klage på dårlig helsehjelp!

 3. – Lovverket skyver de dårligste pasientene foran seg

 4. Taushet er utålelig

 5. Tvangstallene må presenteres riktig

 6. Fem pasienter ble beltelagt 1550 ganger

 7. Beltelegging av psykisk syke fem ganger daglig

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. 35 nye smittetilfeller på Nord-Jæren - seks pasienter i respirator på SUS

 2. Vil bytte plan­lagt blokk med park i Lervig: – Vi må tenke brygge og bading

 3. Sandnes-mann dømt for grov økonomisk utroskap

 4. Åpningen av Auglends­tunnelen utsettes med ett år

 5. Mange bruker el­tann­børsten feil. Her er tre pusse­triks som kan spare deg for tusen­lapper

 6. Frp: – En helt forferdelig situasjon familien har havnet i