Debatten om kvinners prestetjeneste er over

PRESTER: VID ønsker alle studenter velkommen til å studere hos oss, uavhengig av kjønn, seksuell identitet eller teologiske preferanser.

  • Bård Mæland
    Bård Mæland
    Konstituert rektor, VID vitenskapelige høgskole (tidl. Misjonshøgskolen)
Publisert: Publisert:
  • Se nyhetsartikler helt nederst.
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De siste ukene har det versert meningsutvekslinger i flere fora og miljø knyttet til VID-professor Knut Alfsvågs uttalelser om at han av teologiske grunner er imot at kvinner ordineres til prestetjeneste.

Hans ståsted er naturligvis kjent, men reaksjonene kommer nå i kjølvannet av at Alfsvåg er sentral i utgivelsen av artikkelsamlingen «Skal kvinnene tie? Om ordinasjon til kvinnelig prestetjeneste», nylig utgitt av Foreningen for Bibel og Bekjennelse. Boken ønsker å stimulere til en ny samtale om dette spørsmålet.

Åpenhet og toleranse

Også studenter og ansatte ved VID Stavanger har stilt spørsmål vedrørende utgivelsen, ikke minst til valget om å gjenoppta denne debatten. De kirker VID primært utdanner prester til i Norge og internasjonalt, har for lengst konkludert i dette spørsmålet og åpnet opp for kvinners prestetjeneste.

Vi vil gjøre det helt og utvetydig klart at VID ønsker alle studenter velkommen til å studere hos oss, uavhengig av kjønn, seksuell identitet eller teologiske preferanser. Vi forventer derfor av alle våre ansatte at de aktivt bidrar til dannelsen av trygge profesjonsutøvere gjennom studiene ved VID. En slik trygghet er ikke minst påkrevd i møte med teologisk meningsmangfold i de kirkesamfunn vi utdanner til, inklusive Den norske kirke.

Akademisk frihet

Saken har samtidig en annen side: Som vitenskapelig høgskole, underlagt universitets- og høgskoleloven, velger VID verken forskningstema, metoder, konklusjoner eller publiseringsform for sine forskere. VID er dermed forpliktet til å ivareta ansattes akademiske frihet, som gir rom for både progressive og konservative stemmer. Det betyr imidlertid ikke at VID er forpliktet til å dele de prinsipielle og akademiske synspunktene til den enkelte ansatte. VID deler ikke Alfsvåg sitt syn på ordinasjon av kvinnelige prester.

Les også

Debatten om kvinnelige prester har tatt fyr: – Noen mener vi kommer til helvete

Les også

– Noen har opplevd medstudenter som påtrengende og ubehagelige


Publisert: