• Avtalen «sikrer at samtykkekompetansen overføres i tråd med mine og mine pårørendes behov og ønsker, om så galt skulle skje at jeg får behov for psykiske helsetjenester og ikke selv er i stand til å vurdere situasjonen», skriver Stig A. Selmer-Anderssen. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)

En kompetanseoverføringsavtale er en enkel og effektiv løsning på samtykkekompetanse-problemet

KRONIKK: Jeg er fortsatt ved mine fulle fem. Men hvor lenge vil det vare?