• Industrien er helt annerledes i dag enn da Norge tok første skritt mot å bli en olje- og gassnasjon. Smarte politiske vedtak, store teknologiske framskritt og økte krav om sikkerhet er blant de store endringene som har drevet landets viktigste næring framover. Hva kan vi lære av denne historien når vi nå står foran store endringer på grunn av klimautfordringene? Transocean/Norsk Oljemuseum

Klimautfordringen – kan vi lære noe av olje- og gasshistorien?

KRONIKK: Den utrolige historien om framveksten og suksessen i Norges olje- og gassindustri viser en imponerende evne til innovasjon, utvikling og omstilling – akkurat det som nå trengs i møte med utfordringene klimaendringene bringer med seg.