UiS må bidra med ingeniører som kan omstille norsk sokkel

DEBATT: Mens verdens ledere prøver å finne løsninger på klimaproblemene, vurderer UiS-styret å legge ned ingeniørutdanning som kan bidra til å løse de samme problemene.

Vi mener at geo- og reservoarforståelse er avgjørende for framtidens ingeniørstudenter. Skal vi la antall studenter bestemme strategiske satsinger ved UiS?
 • Nestor Cardozo, professor
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
 • Carita Augustsson, professor
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
 • Pål Østebø Andersen, førsteamanuensis
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
 • Aksel Hiorth, professor
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
 • Tina Puntervold, førsteamanuensis
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
 • Lisa Watson, førsteamanuensis
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
 • Alejandro Escalona, professor
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
 • Wiktor Weibull, førsteamanuensis
  Institutt for energiressurser (IER), UiS
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På grunn av lave studenttall de siste fem årene, omtrent fem uteksaminerte studenter per år, har Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TekNat) ved Universitetet i Stavanger (UiS) anbefalt UiS-styret å la være å ta opp nye studenter til bachelorprogrammet i Geovitenskap og energiressurser i 2023. På den ene siden er anbefalingen forståelig siden Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) anbefaler minst 20 studenter for bærekraftige universitetsprogram i Norge.

UiS er landsledende

Men på den andre siden, går denne anbefalingen imot UiS sin egen strategi, der energi og karbonlagring er satsingsområder. Geovitenskap og energiressurser ved UiS er nemlig det eneste ingeniørprogrammet på bachelornivå i Norge med søkelys på geologi, reservoarteknologi, og kunnskap om jordens indre. Programmet var kraftig revidert og styrket i den retningen for bare to år siden. Det grønne skiftet er avhengig av påfyll av ferske kandidater som har forståelse for bærekraft og den kompetansen som trengs blant annet for å fange og lagre CO₂ trygt.

UiS er nasjonalt ledende innenfor undergrunnsforståelse, og ble nylig tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokkel (NCS2030). Senteret er en strategisk satsing finansiert av Forskningsrådet og industrien for å nå energisikkerhet og klimamålene på norsk sokkel. Det er basert på den kompetansen som styret i Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet nå foreslår ikke å utdanne på bachelornivå. Vi mener at geo- og reservoarforståelse er avgjørende for framtidens ingeniørstudenter. Skal vi la antall studenter bestemme strategiske satsinger ved UiS?

Et nullopptak kan føre til enda større mangel på kandidater med denne kompetansen i Rogaland og Norge. Skal vi la industrien og andre samfunnsaktører hente arbeidskraften fra andre deler av Norge, eller fra utlandet?

Vårt samfunnsoppdrag

På styremøtet i desember får vi vite om UiS velger å svekke energifagfeltet gjennom nullopptak i Geovitenskap og energiressurser. Siden energi er ett av universitetets strategiske satsingsområder fram mot 2030, håper vi at styret tenker seg grundig om og at de i stedet velger å utdanne et knippe kandidater til et fagfelt som trengs i samfunnet. Våre kandidater er ettertraktede på jobbmarkedet og vi får positive tilbakemeldinger fra industrien. Vi kombinerer forskning, forskningsbasert utdanning og anvendt forskning. Dermed oppfyller vi viktige samfunnsoppdrag.

Et nullopptak vil frata regionen kompetente ingeniører i en periode med behov for energi og grønn omstilling. UiS burde i stedet styrke satsingen på dette bachelorprogrammet for å gjøre regionen og landet bedre rustet til å takle omskiftningene innen energi, bærekraft og klimaendringer.

Publisert: