Gode, gratis kulturopplevelser for barn og unge er viktigere enn noen gang

KRONIKK: Når folks privatøkonomi blir trangere, frykter vi at mange ikke kan ta seg råd til inspirerende, lærende, morsomme og utviklende opplevelser som et museumsbesøk skal være. Derfor er det viktigere enn noen gang for oss i Museum Stavanger at barn, ungdom og studenter har gratis adgang.

«Fra 2021 innførte Museum Stavanger gratis adgang for barn, ungdom og studenter ved alle våre museer. Prinsippvedtaket ble gjort etter et forsknings- og utstillingsprosjekt hvor museets fagfolk undersøkte hva det betyr for barn å vokse opp i lavinntektsfamilier», skriver adm. direktør Siri Aavitsland og strategi- og markedssjef Anja W. Fremo ved Museum Stavanger.
  • Siri Aavitsland
    Adm. direktør, Museum Stavanger (MUST)
  • Anja W. Fremo
    Strategi- og markedssjef, Museum Stavanger (MUST)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«De som har minst fra før, rammes hardest av at alt blir dyrere», skrev Aftenbladet på lederplass fredag 28. oktober.

Strømmen, renten, maten, ja alle nødvendige utgifter i en familie har økt merkbart de siste månedene. Da må mange spare inn der man kan.

Kunst- og kulturopplevelser kan være et slikt sted. Det er fullt forståelig at familier som nå opplever at handlingsrommet til alt ut over det aller mest nødvendige krymper, må la være å bruke penger på kulturopplevelser.

Beriker livet

Å se vakker kunst, oppleve interessante utstillinger eller kjenne på fellesskapet en museumsopplevelse kan gi, er ikke livsnødvendig. Men i Museum Stavanger er vi sikre på at det beriker livet, er viktig for at vi skal forstå tiden vi lever i og samfunnet vi er en del av.

Gjennom pandemi-årene har vi erfart konsekvensene ved fraværet av fellesarenaer, og mange har kjent at kulturelt påfyll er avgjørende for livskvaliteten.

Derfor er det et stort tap for familier som må la være å oppsøke kulturtilbud for å spare penger. Og på sikt mener vi det rammer oss alle hvis mennesker taper den viktige dimensjonen kulturopplevelser tilfører, vi blir en fattigere nasjon.

Pris betyr mer

Fra 2021 innførte Museum Stavanger gratis adgang for barn, ungdom og studenter ved alle våre museer. Prinsippvedtaket ble gjort etter et forsknings- og utstillingsprosjekt hvor museets fagfolk undersøkte hva det betyr for barn å vokse opp i lavinntektsfamilier.

Utstillingen «Verdens rikeste land», som nå vises i Garborgsenteret på Bryne, viser med all tydelighet at penger er inngangsbillett i nesten alle sammenhenger for barn og ungdom. Økonomiske begrensninger fører med seg svært mange andre begrensninger for ens muligheter til livsutfoldelse, opplevelser, ja dannelse, på veien mot et voksenliv.

En enkel publikumsundersøkelse blant MUSTs gjester de siste ukene, viser at pris betyr «mye» eller «noe» for en overveldende del av de besøkende. Svært få svarer at prisen ved et museumsbesøk betyr lite.

For oss i museet er dette et tydelig tegn på at publikum er sensitive for pris, selv ved et relativt rimelig tilbud som museer er.

Nylig arrangerte Stavanger museum og Arkeologisk museum «Museumsnatt». Det sydet av museumsgjester i og rundt museene på Våland. Arrangement har siden starten i 2013 vært gratis. Og hver gang opplever museene å nå ut til publikum vi ellers sjelden eller aldri ser. En langt større del av de besøkende på «Museumsnatt» har flerkulturell bakgrunn, mangfoldet er rett og slett større enn en vanlig søndag på museene våre. En av grunnene til det tror vi er at arrangementet er gratis.

Gratis-prinsippet koster

Studentene er minst like sårbare som andre når prisene stiger. I universitetsbyen Stavanger er det derfor med stolthet at Museum Stavanger (MUST) ønsker alle studenter velkommen til museene – helt gratis. Fra MUSTs side mener vi det har en stor verdi at framtidens lærere, førskolelærere, sykepleiere og ingeniører opplever at museene er for dem, at det er steder de kan oppsøke for rekreasjon og inspirasjon.

Men for MUST har det selvsagt en pris å gi gratis adgang for barn, ungdom og studenter. Etter flere år på stedet hvil må prisen på voksenbilletten derfor gå noe opp neste år. Museene er ikke skånet for økte strømpriser, og kulturbudsjettene øker ikke i takt med lønns- og prisveksten. Billettinntektene utgjør en viktig del av musenes stadig skjerpede krav til egeninntekter.

Kulturinstitusjoner som MUST står dermed i et åpenbart dilemma når bevilgende myndigheter forventer økte egeninntekter, samtidig som oppgaven er å bidra til opplevelser, læring og dannelse for en stadig mer mangfoldig befolkning, i en tid hvor flere har utfordringer med egen økonomiske situasjon. Jakten på gode støttespillere i næringslivet og blant private givere må derfor intensiveres.

Gjestfrie fellesarenaer

Det er viktig for MUST at barn, ungdom og studenter skal kunne besøke Stavanger museum, Stavanger kunstmuseum, IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum, Stavanger maritime museum, Utstein Kloster, Ledaal, Holmeegenes og Breidablikk uten å måtte betale for det. Stavangers kommende byjubileum i 2025, hvor MUST er samarbeidspartner, gjør det enda viktigere at terskelen til museene er så lav som mulig. Gjennom byjubileet skal også museene bidra til å bygge identitet og samhold, stolthet av historien og tro på framtiden for alle oss som bor her.

Fellesarenaer som ønsker velkommen uten at det koster noe, er det ikke mange av. Bibliotekene er viktige og hederlige unntak. I MUST har vi ambisjoner om å være en slik fellesarena, at våre museer skal kunne møte alle med gjestfrihet og kvalitet, uavhengig av deres økonomiske evne.

Publisert: