«Med blikk for alle»?

Kommunehuset, kultursalen og kirken er tenkt som en liten landsby med varierte bygg og møteplasser, og der kirken med tårnet.

Debattinnlegg

  • Thomas Sørnes og Frank Idland
Publisert: Publisert:

I Klepp kommune har det blitt klubbet igjennom et prosjekt som omtales «Med blikk for alle», en sårt tiltrengt kultursal, oppgradering av rådhus og en kirkedel til over 100 millioner kroner. Nå viser det hvor lite gjennomtenkt prosjektet til den nette summen av 550 millioner kroner i realiteten er.

Et bygg som skal være ment til å samle, kommer nå til å virke mot sin hensikt og heller virke splittende for innbyggerne.

Vi skal ikke langt tilbake i tid, da det samme kommunestyret i Klepp vedtok en regelendring i støtteordningen til organisasjoner kommunen gir penger til. Her vil organisasjoner, som blant annet forskjellsbehandler på bakgrunn av kjønn eller seksuell legning, miste mulighet for støtte.

Dette har vist seg å være en kontroversiell beslutning, men uten tvil en beslutning begge undertegnede støtter. Det har til og med nådd fram til kulturministeren, der hun har vist støtte til vedtaket.

Hvordan kan det da ha seg at i neste omgang, når hjerte av sentrum skal utvikles, og vi skal lage en samlingsplass for alle i kommunen, når det nå skal brukes over 100 millioner på et bygg, der det finnes holdninger i organisasjonen som går imot likestilling både på kjønn og seksuell legning?
Er visjonen til Klepp Kommune «Med blikk for alle» plutselig ikke så viktig lenger?

Jærbladet satt søkelys på presters holdninger til vigsel av homofile. Resultatet er nedslående og viser at flere av dagens prester sier nei. Hvordan kan Klepp kommune slippe til slike holdninger i et bygg som i utgangspunktet skal være en møteplass for alle Klepps innbyggere? Det som kommer til å bli praktisert i dette bygget, harmonerer i hvert fall ikke med hva flere i kommunestyret har tatt til orde for og det som skal være visjonen til Klepp «Med blikk for alle».

Det at enkelte konservative kristne i Klepp hevder at samboerskap og skeive er normoppløsende, er skammelig. Samfunnet beveger seg i en mer liberal og sekulær retning, slik all statistikk tilsier.

For eksempel, dåpstallene i Klepp kommune har sunket med 54% fra 2008 til 2018. Dessverre ser vi flere tilbakeslag mot det mangfoldige samfunnet vi lever i med jevne mellomrom, noe det ikke burde gjort i 2022. Vi kan ikke gi kulturinstitusjoner av denne typen en sterk stemme i Klepp.

Det tales ofte om nestekjærlighet, men det er ofte også disse som viser en dobbeltmoral når det virkelig kommer til saken. En institusjon som gjennomfører religiøst begrunnet diskriminering, som arbeider for å fremme denne ideologien, der kvinner og skeive er mindreverdige, der det kun er én
korrekt måte å leve på.

Hvilket signal vil dette sende til skeive, som i flere år har blitt diskriminert og forfulgt av nettopp de som nå skal inn i rådhuset? Og ikke minst hvilke holdninger viser Klepp kommune at våre barn og unge skal ha mot våre
medmennesker?

Hvordan kan de folkevalgte i Klepp velge å plassere dette bygget under samme tak som rådhuset, når det for så altfor mange blir forbundet med undertrykkelse, mindreverdighet og vranglære?

Publisert:
  1. LHBT
  2. Klepp

Mest lest akkurat nå

  1. Stive strømpriser og høy rente knuser ny Joker-drøm

  2. Fratatt fører­kort etter ulykke på E39

  3. Støyende asfalt­arbeid mellom Tjensvoll­krysset og Madla­krossen de to neste nettene

  4. Birgitte-saken: Siktede la en felle for det som viste seg å være politi­folk

  5. Tina Bru er gravid - ville vente til etter statsrådjobben

  6. Gratis varme­pumper til alle!