Dørene må lukkes for EUs fjerde jernbanepakke!

DEBATT: Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny jernbanepolitikk. Da må dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Skal regjeringa følge opp sin egen plattform, må den straks starte arbeidet med å endre Jernbaneloven med tilhørende forskrifter og fjerne uaktuelle EØS-henvisninger.

Debattinnlegg

 • Jan R. Steinholt
  Jan R. Steinholt
  Politisk rådgiver, Nei til EU
Publisert: Publisert:

I Hurdalsplattformen står det at regjeringa sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge. Derfor vil regjeringa så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa til Aftenposten 27. oktober at dersom pålagt politikk ser ut til å være i strid med mulighetene til å utvikle norsk jernbane, må vi ta det opp med EU. Før det bekreftet utenriksminister Anniken Huitfeldt at EUs fjerde jernbanepakke blir tema på møtet i EØS-komiteen 29. oktober.

Vi får tro dette har skjedd, selv om EFTA-sekretariatet så langt ikke har nevnt Norges orientering i sin oppsummering av komite-møtet.

Bare to dager før møtet i EØS-komiteen hevder statsminister Støre at han «ikke har konkludert» om regjeringa vil kreve unntak fra deler av jernbanepakka. Dette til tross for at Hurdalsplattformen konkluderer med at Norge skal sikre slike unntak i dialog med EU. Dette er svært urovekkende og ser ut som en ren overkjøring av regjeringskameratene i Senterpartiet. Nå antyder statsministeren at det kan finnes handlingsrom i overgangsbestemmelsene, men disse gir ingen faktiske unntak eller utvidelse av handlingsrommet. Overgangsreglene er innbakt i direktivene og endrer ingenting ved de strenge føringene som ligger i EUs fjerde jernbanepakke.

Direktetildeling av kontrakter til Vy før fristen går ut i 2023 er med andre ord ikke noe unntak fra regelverket i EUs fjerde jernbanepakke, og innfrir verken valgløftene eller ordlyden i Hurdalsplattformen.

Handlingsrommet dreier seg om å sikre Norge unntak fra overformynderiet til EUs jernbanebyrå og det obligatoriske anbudsregimet som følger av EU-regelverket. Skal regjeringa følge opp sin egen plattform, må den straks starte arbeidet med å endre Jernbaneloven med tilhørende forskrifter og fjerne uaktuelle EØS-henvisninger. Dette gir EØS-avtalen anledning til, nå som avtalepartnerne trolig er orientert og Norge forsikrer om at EØS-avtalen fortsatt vil «virke tilfredsstillende».

Dersom EU likevel skulle mene noe annet, er det opp til EØS-komiteen å finne en løsning begge parter kan godta.

Jernbanelovgivningen hører selvsagt inn under Stortingets kompetanse. Regjeringa bør ikke gi ved dørene. Den må i stedet gjøre det klart at «dørene lukkes» for implementering av EUs fjerde jernbanepakke i Norge.

Publisert:
 1. EØS
 2. Hurdalsplattformen
 3. EU
 4. Jonas Gahr Støre
 5. Anniken Huitfeldt

Mest lest akkurat nå

 1. – Viking er i Europa! Viking er tilbake

 2. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt

 3. Knut Arild Hareide flytter til Rogaland

 4. Det blir mer snø i Sør-Norge - farevarsel om stiv kuling og storm flere steder langs kysten

 5. I kveld kan Herrem være med på norsk VM-historie

 6. Bertelsen & Garpestad gikk for storstilt julebord: - De ansatte fortjente det