EØS og EUs energiunion bremser norsk klimaomstilling

DEBATT: Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland hevder i et innlegg i Aftenbladet 30. oktober at EØS-avtalen kan «redde klimaet».

«Klimavennlig strøm eksporteres ut av landet i et markedsstyrt system der mulighetene for nasjonal politisk regulering er blitt minimal», skriver Morten Harper.

Debattinnlegg

 • Morten Harper
  Morten Harper
  Utredningsleder i Nei til EU
Publisert: Publisert:

Gjennom EØS-avtalen har norsk klimapolitikk ensidig blitt tilpasset EU. Dette har dessverre svekket den rollen Norge tidligere hadde som et foregangsland. I en tid der bevisstheten om klimakrise og naturmangfoldkrise er større enn noen gang, ser vi paradoksalt nok at norsk miljøpolitikk har blitt passiv og avventende. I stedet for å innføre strengere miljøkrav, venter man på felles tiltak fra EU. Det blir en slags selvsensur som bremser utviklingen av nasjonal politikk og regler. Kreativiteten forsvinner, og foregangslandet forspiller sine muligheter.

Et av de omstridte EØS-regelverkene er EUs energipakke 3 som i realiteten underlegger Norge energibyrået ACER. Norges innlemmelse i EUs energiunion har gjort det enda mer krevende å ta omstillingen ut av fossilalderen. Klimavennlig strøm eksporteres ut av landet i et markedsstyrt system der mulighetene for nasjonal politisk regulering er blitt minimal.

Arbeidsplasser satt i spill

Tusenvis av arbeidsplasser i kraftkrevende produksjon er satt i spill, der norsk industri er ledende på energieffektive løsninger med reduserte klimautslipp. Resultatet kan bli at kraftkrevende industri flyttes til land hvor energibehovet dekkes av kull, noe som driver opp de globale utslippene. Storstilt eksport av strøm og import av en mye høyere strømpris gjør det vanskeligere å få fortgang i utviklingen av næringer som skal overta etter oljen. For ny industri som trenger energien i produksjon, er de høye og svært svingende prisene et problem, selv om langsiktige kontrakter kan dempe noe av effekten.

Alvorlig tvil

Energikrisen i Europa har skapt alvorlig tvil ved om EU har egnede tiltak og evne til å gjennomføre klimakutt i den størrelsen som FNs klimapanel sier er nødvendig om vi skal nå 1,5-graders målet. Parisavtalens mål henger i en tynn tråd.

Gjennom EØS er Norge bundet i et marked der det lønner seg å kutte utslipp utenfor Norge og dermed utsette egen omstilling, samtidig som tilgangen på strøm som er nødvendig for denne omstillingen blir enda mer en knapphetsvare. EUs markeder for klimakvoter og strøm virker motsatt av et planmessig grønt skifte i Norge, som er tilpasset både regionale og sosiale forskjeller.

I en tid der bevisstheten om klimakrise og naturmangfoldkrise er større enn noen gang, ser vi paradoksalt nok at norsk miljøpolitikk har blitt passiv og avventende.

Les også

 1. – Derfor kan EØS redde klimaet

Publisert:
 1. Debatt
 2. Omstilling
 3. EØS
 4. Nei til EU
 5. Klimapolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Melder om snø i etter­middag

 2. Falt fra tak på bolighus

 3. Det skal godt gjøres å se at dette er et nytt bank­bygg

 4. Analytiker venter sky­høye kraft­priser hele vin­teren

 5. Er det penger å spare på å senke tempe­raturen om natten? Ikke gjør denne varme­pumpe-tabben

 6. Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over