Ikke utelukk biodrivstoff til offentlige aktører

DEBATT: Klimadirektørene i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen har gått sammen i et tydelig klimabudskap. Dette bør politikerne lytte til.

«Biodrivstoff er i dag det tiltaket som bidrar til de største og raskeste klimagassreduksjonene i norsk transportsektor», skriver Einar Gotaas.

Debattinnlegg

 • Einar Gotaas
  Einar Gotaas
  Fagsjef, Drivkraft Norge
Publisert: Publisert:

I sine seks punkter til regjeringsforhandlingene om hvorfor kommune-Norge spiller en viktig klimarolle, er bruk av biodrivstoff til busser og lastebiler pekt på som helt vesentlig. Drivstoffbransjen er klar til å bidra.

Endret veilederen

Dagens regjering har valgt å begrense offentlige aktørers mulighet til å benytte biodrivstoff som virkemiddel for å redusere sine egne klimagassutslipp. Miljødirektoratet og Direktoratet for økonomistyring har nemlig endret veilederen for offentlige anskaffelser. Det er nå uttalt i veilederen at bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk ikke regnes som et klimatiltak i en offentlig anskaffelse. De mener dette ikke fører til ytterligere klimagassreduksjon, da samlet volum med bærekraftig biodrivstoff begrenses av omsetningskravet. Omsetningskravet vil si minimumskravet av biodrivstoff som drivstoffselskapene er pålagt å blande inn i fossil bensin og diesel.

Omsetningskravet på biodrivstoff har i praksis blitt et tak for hvor mye bærekraftig drivstoff som omsettes i det norske markedet. Dette ble ytterligere stadfestet i Solberg-regjeringens nylige publiserte handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser. De har ikke lagt opp til en ordning der det er mulig å registrere salg av bærekraftig biodrivstoff utenfor omsetningskravet.

Drivkraft Norge mener en slik ordning vil føre til at offentlige anskaffelser kan bidra til ytterligere volum med biodrivstoff ut over omsetningskravet, og dermed større klimagassreduksjoner. Biodrivstoff er i dag det tiltaket som bidrar til de største og raskeste klimagassreduksjonene i norsk transportsektor. Utelatelse av biodrivstoff fra offentlige anskaffelser bryter med prinsippene om teknologinøytralitet og effektiv reduksjon av klimagassutslipp.

Del av løsningen

Drivkraft Norge håper nå at den nye regjeringen velger å la biodrivstoff være en del av løsningen for å redusere klimagassutslipp, også fra offentlig sektor.

Det er nå uttalt i veilederen at bærekraftig biodrivstoff til veitrafikk ikke regnes som et klimatiltak i en offentlig anskaffelse.
Publisert:
 1. Debatt
 2. Biodrivstoff
 3. Miljødirektoratet
 4. Drivstoff
 5. Direktoratet for økonomistyring

Mest lest akkurat nå

 1. – Imponerende at de klarte å ha aktiviteter som passet både treåringer og tenåringer

 2. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 3. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 4. Ryfylke har fått sin første vingård

 5. USA roser Sør-Afrika for å ha oppdaget ny virusvariant

 6. Fylkesordføreren: – Staten har en stor pengesekk