Ansvarlig miljøpolitikk fra Høyre

DEBATT: Noen sier vi må bytte ut regjeringen for å få miljøpolitikk. De kunne ikke tatt mer feil. Høyre ser den store sammenhengen og tar ansvar både for miljøet, arbeidsplassene og velferden.

«Vi er i ferd med å bli verdensledende på flytende havvind, på grunn av den økonomiske støtten og kompetansen fra energi/petroleumssektoren», skriver Ingebjørg Folgerø.

Debattinnlegg

 • Ingebjørg S. Folgerø
  Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:

Et regjeringsskifte betyr at flere veldig ulike partier skal forhandle seg fram til enighet. Noen vil ha bråstopp i Nordsjøen, noen vil ha slutt på veibygging, andre vil kaste penger til et hvilket som helst tiltak som tilsynelatende er miljøvennlig, uten å se på hvor vi får mest utslippsreduksjon per krone.

Høyre har jobbet grundig, systematisk og ansvarlig med klima/miljøsaken i mange år. Her er noen eksempler på hvilke resultater det har gitt for Norge:

 • Verdens aller raskeste omstilling til elbiler, og nå nærmer det seg også elektriske fly.
 • Kraftig innskjerpede utslippskrav til skip i norske fjorder.
 • Mer penger til å bygge ut jernbanen, og satsing på å få tungtransport over til sjø og bane.
 • Storstilt utbygging av kollektivtransport og sykkelruter, hvor opptil 66 prosent er statlig finansiert.
 • Enova har fått doblet bevillingene og har nå 3,3 milliarder til utdeling for grønn omstilling i næringsliv og hjemme hos folk. Bevillingene til Enova og Nysnø skal økes ytterligere, fordi det virker.
 • Et gigantisk prosjekt for CO₂-fangst er iverksatt, og norsk teknologi vil derigjennom kunne bidra til både globale utslippsreduksjoner og få mange nye arbeidsplasser i industrien.
 • Vi har utviklet og vedtatt en gjennomarbeidet og ambisiøs klima- og miljøplan, med høye mål og konkrete virkemidler, og siden klimaet er en global problemstilling, har vi inngått vidtrekkende internasjonale samarbeidsavtaler.
 • Petroleumsnæringen fortsetter i kontrollerte former, blant annet fordi norsk olje og gass gjør det mulig for andre land å slutte med forurensende kullkraft. Samtidig er denne bransjen vesentlig for at vi klarer å finansiere det grønne skiftet, og fagfolkene derfra – energispesialister – er avgjørende for at vi skal kunne utvikle nye, grønne industrier.
 • Vi er i ferd med å bli verdensledende på flytende havvind, på grunn av den økonomiske støtten og kompetansen fra energi/petroleumssektoren.

Går rett vei

Hva er da de synlige resultatene? De siste to valgperiodene har utslippene i Norge sunket med åtte prosent. De foregående to Ap-styrte valgperiodene gikk utslippene ned med bare to prosent. De siste fem årene har utslippene sunket hvert eneste år. Det går rett vei.

Et rødt flertall vil føre til reduksjoner i aktiviteten over hele landet, både i industrien, på veiene og til sjøs. Det betyr færre arbeidsplasser, liten eller ingen vekst, færre skattekroner å bruke på helsevesen, skoler, barnehager og offentlig administrasjon. Vi kan ikke leve bare av å pleie hverandres foreldre og passe hverandres barn.

Ansvarlighet

Høyre vil at pengene skal brukes der de gir mest igjen per krone. Hvis et tiltak koster samfunnet 500 kroner per innspart tonn CO₂, er det det vi må gjøre – ikke tiltaket som koster 10.000 kr per tonn, selv om det dyre tiltaket er både medie- og stemmevennlig. Det er det vi mener med ansvarlighet.

Les også

 1. – Høyre gambler med milliarder og miljø

 2. Trøbbel i sikte uansett hvem som vinner valget: Her er problem­sakene på begge sider

Publisert:

Valg 2021 - miljø/klima

 1. – Gi politiske insentiver som muliggjør å fjerne karbondioksid fra luften

 2. Er framtida i Suldal grøn eller grå som stein?

 3. – Grøn helsing frå ein tidlegare oljearbeidar

 4. – Vi kan ikke støtte partier som skaper usikkerhet for våre medlemmer i industrien

 5. – Nå trenger vi samling om effektive klimatiltak

 6. – Klimavalget i 1989 ble ikke et klimavalg, det kan vi ikke la skje igjen

 1. Valg 2021 - miljø/klima
 2. Debatt
 3. Miljøpolitikk
 4. CO2
 5. Stortingsvalget 2021