Når Snapchat blir omsetnings­sentral for narkotika

DEBATT: Nylig lærte jeg noe om Snapchat. Kyniske selgere bruker det populære sosiale mediet til å selge narkotika til unge mennesker.

«Dersom sønnen din eller datteren din har kontakt med noen som utgir seg for å selge «takeaway» på Snapchat, trenger det ikke være mat som tilbys», skriver Ine Haver.
  • Ine Haver
    Ine Haver
    Nestleder, Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger (Ap)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ungdommene våre kaller Snapchat-kontoene som blant annet tilbyr hasj og sterkere stoffer, for «plug»-er.

Disse «plug»-ene opererer selvsagt ikke med fullt navn. Tvert imot prøver de å fremstå som noe ufarlig. I et tilfelle som jeg kjenner til, hadde narkoselgeren tatt navnet til en kjent hurtigmatkjede. Men vedkommende solgte ikke pizza. Han eller hun solgte hasj, MDMA, kokain, ecstasy.

Sommertiden

Nå er sommerferien i gang for fullt. Endelig skal tusenvis av barn og unge igjen få oppleve en sommer uten koronarestriksjoner. Det har de fortjent. To lange, gode måneder der mange skal reise, oppleve sommerforelskelser og dele gode opplevelser med familie og venner.

Men to måneder uten de vanlige forpliktelsene åpner også for fristelser. Foreldre og andre voksne bør derfor være litt observante når det gjelder egne ungdommers rusbruk når solen skinner og tilværelsen kan synes bekymringsløs. Det finnes dessverre mange tilfeller som viser hvor lite som skal til før det går helt galt.

For Stavanger Arbeiderparti er barn og unge et målrettet og stort satsingsområde. Vi er opptatt av de sårbare barna, barn fra lavinntektsfamilier, de annerledes barna, men også den «vanlige» ungdommen. For hvis det er en ting vi vet, så er det at det å være ungdom i dag er ganske annerledes enn for 20 år siden.

Sårbar periode

Ikke minst har fremveksten av sosiale medier forandret tenåringenes verden. På godt og vondt.

Det gjør at det også er viktig for oss som er voksne å skaffe oss kunnskap om hva som foregår på sosiale medier. For eksempel når det gjelder tilgangen på rusmidler.

Fortsatt er alkohol det klart mest populære rusmiddelet blant mindreårige unge, men eksempler som «plug»-ene på Snapchat viser at det for noen vil være like lett å skaffe hasj og andre stoffer som å kjøpe brus på butikken.

Ifølge forebygging.no vet vi at ungdomstiden er en særlig sårbar periode for å utvikle rusproblemer. Vi vet også at en tidlig rusdebut er forbundet med økt risiko for negative konsekvenser, på både kort og på langt sikt.

Allerede i ungdomstiden ser man en klar sammenheng mellom tidlig rusdebut, rusproblemer og psykiske vansker. På tross av et mangfold av studier som viser en sammenheng mellom rus og psykiske vansker i ungdomstiden, vet man ennå ikke helt hva som forårsaker hva, eller om både rus og psykiske vansker kan være et uttrykk for en bakenforliggende sårbarhet.

Trolig kan rusproblemer i ungdomstiden både forstås som en årsak til psykiske vansker, som en konsekvens av psykiske vansker og som et uttrykk for en bakenforliggende sårbarhet. Det som er sikkert, er at ungdom som både har en tidlig rusdebut eller rusproblemer og samtidige psykiske vansker, utgjør en spesielt utsatt gruppe.

Slik sett er det all grunn til å sette seg ned og prate med 15- eller 16-åringen som for første gang har kommet ruset hjem og forsøke å finne ut hvorfor. Kanskje er det bare nysgjerrighet og spenningssøken? Kanskje er det gruppepress? Men det kan også være noe mer alvorlig, som dårlig selvbilde eller gryende psykiske problemer.

Mindre alkohol, mer narkotika

Jeg forsøker absolutt ikke å svartmale. Dagens ungdom er i veldig stor grad pliktoppfyllende og ordentlig. Forskning viser at unge drikker mindre alkohol enn de samme aldersgruppene gjorde ved årtusenskiftet, og at de debuterer senere enn det foreldregenerasjonen deres gjorde.

Men problemene med narkotika er ikke blitt mindre i den samme perioden. For eksempel viste en oversikt fra over antall narkotikasaker blant ungdom fra Sør-Vest politidistrikt at antallet saker økte med 72 prosent fra 2017 til 2018. Ungdata gjorde en undersøkelse som avdekket at andelen gutter på videregående som hadde brukt cannabis steg med 29 prosent fra 2015 til 2018.

Det er altså grunn til å følge med og prate med ungdommene våre om dette. Dersom sønnen din eller datteren din har kontakt med noen som utgir seg for å selge «takeaway» på Snapchat, trenger det ikke være mat som tilbys. Det kan være en «plug».


Publisert: