• Gjennom drama-/teaterfaget kan elevene bli mer reflekterte og dyktigere til å analysere og observere. Drama/teater tilbyr elevene mulighet til å skape ny kunnskap. De vil få sjansen til å eksperimentere og handle ut fra erfaringsbasert læring. Asbjørn Jensen, UiS

Det spiller en rolle – drama/teater må inn som eget fag i grunnskolen!

I forrige uke tok drama- og teaterpedagoger over en skoletime i mange av landets klasserom. Det kan ikke bli med bare denne ene timen! Det er på høy tid at drama/teater får plass som fag i grunnskolen på permanent basis.