Høyre snur ikke totalt om grunnrenteskatten

DEBATT: Nei da, Stavanger Aftenblad; Høyre gjør ikke helomvending når det gjelder grunnrenteskatt.

Høyre er et ansvarlig parti. Vi vil derfor sette oss ned sammen med de andre partiene på Stortinget og diskutere hvordan samlede skatter for havbruksnæringen skal utformes.
  • Helge Orten
    Finanspolitisk talsperson for Høyre
  • Irene Heng Lauvsnes
    Stortingsrepresentant fra Rogaland Høyre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringens forslag om å tredoble skatten på en konkurranseutsatt distriktsnæring savner sidestykke i moderne norsk politisk historie. Forslaget kommer bare to år etter at et stort flertall i Stortinget ble enig om et kompromiss om produksjonsavgift. Dette kom og svært overraskende på en hel næring. Konsekvensene av forslaget er for dårlig utredet og det er ikke satt av tilstrekkelig tid til involvering, noe som har vært et viktig og nødvendig grunnlag ved større endringer av skattesystemet i Norge.

Høyres holdning er at vi ikke kan være med på et skatteforslag som rammer jobb- og verdiskaping i distriktene på denne måten. Samtidig ønsker vi å unngå at næringen må forholde seg til et nytt skatteregime hver gang det er regjeringsskifte i landet. Det taper alle på.

Høyre støtter ikke regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk. Det må lønne seg å skape nye jobber og å investere i hele verdikjeden for produksjon av sjømat i Norge som er en stormakt i verden på dette området. Det samlede skattetrykket må også være slik at ikke norsk eierskap fortrenges og norsk næring taper i konkurranse med utlandet.

Høyre kan være med på å øke skatteinntektene fra havbruk, men det må gjøres på riktig måte, slik at ikke kysten og distrikts-Norge blir skadelidende. Da må regjeringen legge til rette for en prosess som involverer lokalsamfunnene langs kysten og næringen på en bedre måte, og iverksettelsen av skatten må utsettes til etter at Stortinget har behandlet forslaget.

Høyre er et ansvarlig parti. Vi vil derfor sette oss ned sammen med de andre partiene på Stortinget og diskutere hvordan samlede skatter for havbruksnæringen skal utformes. Men da må også regjeringen være villig til å lytte. Etter mye motbør fra folk og bedrifter langs kysten er det positivt at regjeringen erkjenner at her har man kommet feil ut. Målet må være å komme frem til et skatteregime som kan stå seg over tid og gi forutsigbarhet og konkurransekraft for næringen, så vel som lokalsamfunn.

Høyres holdning er at vi ikke kan være med på et skatteforslag som rammer jobb- og verdiskaping i distriktene på denne måten.
Publisert: