Skal UiS bli «butikk»?

DEBATT: UiS’ motto – å utfordre det velkjente og utforske det ukjente – er nevnt i det nye strateginotatet. Det som ikke er nevnt, er grunnlaget; begrepet kritisk og uavhengig forskning er ikke nevnt med ett eneste ord.

Publisert: Publisert:

Vil universitetsstyret nå styre mer mot å tjene samfunnet heller enn å tjene fri og kritisk forskning og undervisning? Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

  • Hans Eirik Voktor
    Førsteamanuensis, UiS
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Ludvig Holberg skrev: «En fornuftig Mand bukker sig, en Daare derimod løber Hovedet mod Veggen.»

I utkastet til strategiplanen for Universitetet i Stavanger for 2017–2020 står det: «I det innovative universitetet preger nyskapning og innovasjon alle våre utdanninger, vår undervisning, forskning, formidling og den kunnskapen som utvikles og deles.» Det ble lagt fram for universitetsstyret 1.12.16. Denne strategiprosessen fortsetter nå i en del to, og de ansatte er bedt om å gi sine tilbakemeldinger.

Også ved UiS møter mange av de ansatte slike strategiprosesser med et skuldertrekk. Det kan det være mange gode grunner til. Men hvis vi ser på del to av denne strategiprosessen, burde en kanskje lese disse visjonsdokumentene med et større alvor.

Markedets terminologi

Det framlagte forslag til nytt strategidokument understreker med all tydelighet UiS’ vei mot firmaet UiS A/S. Vi har for lengst vent oss til at den akademiske virksomhet omtales kvantitativt. De økonomiske incentiver er knyttet til produksjon av publikasjoner, antall studenter, studiepoeng og doktorgrader. Også dette strategidokumentet er skrevet i markedets terminologi.

Men mest alvorlig er likevel innholdet. Universitetets motto har i flere år vært: «Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente». Dette er et motto som faktisk tar opp i seg det flere av oss har ment var universitetets fremste oppgave, å drive kritisk, uavhengig forskning, undervisning og formidling. I det nye strategidokumentet er denne plattforma underminert.

Virksomheta ved UiS er nå basert på tre nye verdier: uavhengig, involverende og skapende! I et seks sider langt dokument fins ikke begrepet «kritisk forskning» et eneste sted. Kritisk forskning er i stedet erstattet med setninger som: «Vi legger til rette for forskning […] hvor ideer omsettes til verdiskapning for individ og samfunn.»

Videre: «Innovasjon og entreprenørskap skal være tema i undervisningen i alle våre utdanninger og vi skal legge til rette for at studenter og ansatte har mulighet til å gjennomføre egne entreprenørskapsaktiviteter.»

Er vekst en oppgave for UiS?

Når vi kommer til 2020, skal UiS først «øke omfanget av forskningsbasert kommersiell aktivitet». Deretter skal vi «styrke samhandlingen med myndighetene og kultur, samfunns- og arbeidslivet […] for egen og regional vekst» (ingen henvisning med lenke; dokumentet ligger ennå ikke ute på nettet; red.anm). Som om vekst var utelukkende positivt. Som om slik vekst var en oppgave for UiS.

Universitetene har tradisjonelt presisert sin rolle utafor markedets logikk. Nå er erkjennelsesdrevet forskning blitt til innovasjonsdrevet forskning.

For mange framstår det fullstendig nytteløst å skulle opponere mot den holbergske Veggen. På den andre sida fins det eksempler fra norske universitetsstyrer på at ansatte-representanter har tatt opp hansken. Nå kan en slik opposisjon se særlig nytteløst ut i universitetstyret ved UiS. Her ser Partiet (les: Høyre; red.anm.) ut til å ha absolutt flertall.

Kanskje kan det likevel vise seg at en protesterende Daare er klokest.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

  2. Ryfast slo fire rekorder: – Helt nydelig i Ryfylke

  3. Bjørshol mister serieåpningen – De Lanlay kjemper mot klokken

  4. Mann til sykehus etter arbeidsulykke

  5. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

  6. Ka då ittepå skilsmissen?

  1. Universitetet i Stavanger (UiS)