Det er i Rogaland innovasjonen skjer og framtiden skapes

DEBATT: Når Landbruksdirektoratet er på flyttefot ut av hovedstaden, er ingenting mer naturlig enn at kursen settes hjem til Norges største matfylke med den mest komplette, framtidsrettede og markedstilpassede landbruksnæring som finnes i landet.

Ingen steder i landet produseres det mer mat enn her. Derfor er Rogaland et naturlig valg.
  • Debatt
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Innlegget er skrevet av: Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland, Ane Mari Braut Nese, leder av Jærrådet,
Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland, Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger, Birger Haraldseid, mulighetsutvikler i Greater Stavanger, Harald Minge, adm. dir. i Næringsforeningen, Olav Sande, organisasjonssjef i Rogaland Bondelag og Inger Lise Aarrestad Rettedal, styreleder i Gladmat

Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. I forbindelse med at regjeringen ønsker å flytte inntil 1200 statlige arbeidsplasser ut av Oslo, er Landbruksdirektoratet en av virksomhetene som vurderes.

Rogaland har allerede meldt seg på i kampen. Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Greater Stavanger, Næringsforeningen, Rogaland Bondelag og en rekke andre gode krefter jobber nå sammen for at vår region velges.
På samme måte som Sjøfartsdirektoratet hører hjemme i sjøfartsbyen Haugesund, og Oljedirektoratet i oljehovedstaden Stavanger, er det liten tvil om at Landbruksdirektoratet hører hjemme i matfylket Rogaland.

Det nye nå er også en innovativ satsing på fruktproduksjon.

4000 landbruksbedrifter

Ingen steder i landet produseres det mer mat enn her. Vi har 4000 landbruksbedrifter, rundt 120 produsenter av matspesialiteter, i tillegg til stor produksjon fra veksthusnæringen og grønnsaker på friland. 86 prosent av Norges tomatproduksjon, 17 prosent av alt storfe, 18 prosent av melkeproduksjonen, 28 prosent av alle avlssvin. Vi er nummer én på vinterfôra sau, slaktegris og verpehøner. Det nye nå er også en innovativ satsing på fruktproduksjon.

Les også

Bondelaget frykter landbruket blir åpnet for utenlandske investorer

Les også

Bøndene: Regjeringen tar ikke landbruket på alvor

Verdiskaping fra landbruket i Rogaland er på 5,6 milliarder kroner (2014) årlig, 6500 årsverk går med i primærleddet – i tillegg til 3300 sysselsatte i den landbruksbaserte industrien. Ringvirkningseffektene er også store i alle deler av fylket.

Landets største næringsmiddelklynge

Vi har et av Norges største produksjonsmiljø og landets største næringsmiddelklynge innenfor matproduksjon i Hå kommune. Synergier mellom produksjonsmiljøene og industrien har vist at de er i stand til å løse også framtidens utfordringer for landbruket, enten det dreier seg om klima og miljø, dyrevelferd eller matsikkerhet – og ikke minst sette nye løsninger ut i livet.

Enten Landbruksdirektoratet velger å plassere seg i storbyområdet i Stavanger og Sandnes eller på Jæren, vil det befinne seg i en av Norges aller mest internasjonale regioner der 355.000 mennesker bor.

Vi har dessuten sterke FoU- og utdanningsmiljøer ved Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, IRIS, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB), NIBIO Særheim, Rogaland landbrukspark, Veterinærhøgskulen på Høyland, Måltidets Hus og et verdensledende fôrmiljø med Cargill Aqua Nutrition, Skretting, Felleskjøpet og Fiskå Mølle i spissen.

Fylket tilbyr derfor en komplett næringsklynge innenfor mat som Landbruksdirektoratet kan bli en naturlig del av, lokalisert midt i matfatet.

En internasjonal region

Enten Landbruksdirektoratet velger å plassere seg i storbyområdet i Stavanger og Sandnes eller på Jæren, vil det befinne seg i en av Norges aller mest internasjonale regioner der 355.000 mennesker bor, arbeider og studerer innenfor en radius på under én time og med mindre enn en halvtime til en internasjonal flyplass. Regionen har god tilgang på høyere formell kompetanse for nye statlige virksomheter. Lavkonjunktur innen olje- og gassnæringen sikrer også god tilgang på egnede kontorlokaler og rikelig tilgang på boliger av høy kvalitet. Stavanger-regionen er i tillegg den storbyregionen i Norge med lavest andel statlig virksomhet i landet, noe som gjør det naturlig å lokalisere nye statlige kompetansearbeidsplasser til vår region.

Innovativt miljø

Kort oppsummert ønsker regjeringen at Landbruksdirektoratet skal bli en del av et innovativt landbruksmiljø med pågangsmot, økonomi og størrelse til å utfordre tradisjonelle metoder og finne nye fremtidsrettede løsninger, så flytt direktoratet hjem til Rogaland. Det er her innovasjonen skjer og framtiden skapes.

Publisert: