Svaner i fare

DEBATT: En bonde i Stavanger kommune ønsker å skadefelle knoppsvaner. Dersom han får tillatelse, kan det bane vei for en ny praksis overfor svaner.

«Det er rimelig at viltforvalteren har fått dyrevern-Norge på nakken etter saken om svanene, som står i fare for å bli skutt fordi de søker næring», skriver Jenny Rolness.

Debattinnlegg

 • Jenny Rolness
  Dyrenes Rett
Publisert: Publisert:

Det er bra at viltforvalteren så langt har nøyd seg med rådgivning. Det hevdes at de aktuelle svanene ikke er hekkende fugler. Det samme hevdes når grågjess skytes om våren. Likevel er det funnet etterlatte grågåsunger i områder der det foregår skadefelling. Begge foreldrene trengs i oppfostringen av avkommet, og skytes én av dem, vil egg eller unger gå tapt. Det vil også etterlate en sørgende make.

Problemet er at det blir stadig mindre plass til de ville dyrene.

Om våren er dyrene på sitt mest sårbare. Nytt liv kommer til og skal vernes om. I denne perioden skytes mange dyr på skadefelling. Det er en utbredt oppfatning i forvaltningen at menneskers økonomiske interesser er viktigere enn dyrs liv, selv i den perioden de beskytter nytt liv. Men vi er ikke alene om å ha livsønske og egenverdi. Det deler vi med de andre artene som vi burde være villige til å dele jorda med.

Overgjødsling

Problemet er at det blir stadig mindre plass til de ville dyrene. Vi bygger ned naturen, trenger inn på dyrenes leveområder og forstyrrer med ferdsel og annen aktivitet. Samtidig tåler vi minimalt fra andre arter før de drepes og fortrenges. Overgjødsling fra landbruket har ført til oppblomstring av trådalger, som fortrenger ålegresset – vannfuglenes beitemark. Når vi ødelegger fuglenes naturlige livsgrunnlag, så de i økende grad tvinges til å beite på land, er løsningen å skyte dem.
Urettferdigheten i dette vekker harme. Det er rimelig at viltforvalteren har fått Dyrevern-Norge på nakken etter saken om svanene, som står i fare for å bli skutt fordi de søker næring. Det samme burde skje i forhold til den omfattende skadefellingen av grågås. Bare i Stavanger kommune er det i vår gitt tillatelse til felling av mer enn 133 grågjess. Dette utgjør omtrent 10 prosent av den estimerte grågåsbestanden i Rogaland i 2015.

Må sette av friområder

Vi må tolerere naturen, og bønder bør påregne et visst økonomisk tap til beiting fra andre arter. Det er jordbruk langs hele kysten, mennesker eier mark, øyer og holmer. Det er helt nødvendig å sette av friområder der fuglene kan tillates å beite i fred. Ved å skjøtte slike friområder kan fuglene gjennom ulike skremmetiltak læres opp til å bruke dem. Laser i kombinasjon med friområder har gitt gode resultat andre steder. Det bør også være løsningen i Stavanger kommune.
Den årlige vårjakten på grågjess, som nå kan utarte til å omfatte totalfreda knoppsvaner, kan ikke fortsette. Det fører til en uthuling av lovverket, der yngletidsfredningen er sterkt vektlagt. Den tiden på året når naturen våkner til liv og dyrene gir nytt liv, må respekteres. Da skal livet vernes om, ikke ødelegges.

Les også

 1. Stavanger-bonde ber om å få skyte svaner

Publisert:
 1. Debatt
 2. Stavanger kommune
 3. Dyrevern
 4. Ville dyr
 5. Natur

Mest lest akkurat nå

 1. Burde vært bedre

 2. Vidar Nisja har fått ny jobb

 3. Tiltalt våpensamler mener politiet har forvekslet en pyroteknisk bombe med nødutstyr

 4. Her starter Stangeland Maskin arbeidet med ny E39 gjennom Lyngdal

 5. Statsministerens kon­tor kan ha brutt enda flere lover og regler

 6. Viktig Bryne-seier