Beboerne på Hå mottak er i sjokk og fortvilelse

DEBATT: UDI har nylig bestemt at det siste gjenværende flyktningmottaket i Rogaland, Hå mottakssenter, skal legges ned.

«Hvordan kan man overhodet planlegge flytting av 250 beboere nå, midt i pandemien – når myndighetene vil at vi skal holde oss hjemme og reise minst mulig for å bidra til å stoppe smitten?» spør Lene Høigård.
  • Lene Høigård
    Leder av Rettferdighet i asylpolitikken
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hå mottak ble etablert av Hero i juli 2009 og blir beskrevet som et veldrevet mottak med høy kompetanse og godt samarbeid med kommunen og frivillige/organisasjoner. Total kapasitet er 150 beboere. I dag bor det 130 personer på mottaket.

Vi har sett mottak etter mottak forsvinne i Rogaland de siste årene. Hver gang har fra før traumatiserte beboere blitt kastet ut i ny uvisshet og angst. Redde og engstelige barn som begynte å falle til ro og trives med venner og skolegang, som begynte å gjøre framskritt, er blitt revet opp med rot igjen.

Flyttet fra mottak til mottak

Lærere og nærpersoner har gjort anskrik og vært tydelig på at dette er ikke til barnets beste, og særdeles ikke for barn med posttraumatiske lidelser, som mange har. Beboerne på Hå mottak er i sjokk og fortvilelse. Alle har opplevd å bli flyttet fra mottak til mottak flere ganger, noen både 8 og 10 ganger. De har knyttet bånd til andre beboere, ansatte og venner. De føler at de ikke blir tatt hensyn til og ikke blir behandlet som mennesker.

Norge må ha beredskap for å ta imot flere asylsøkere!

Det er vondt å møte barna, som nå gråter seg gjennom nettene, redde for å miste tryggheten ennå en gang. Det gjør inntrykk å møte foreldrene som fortviler over at de ikke kan gi barna sine trygghet, og man blir opprørt over situasjonen til de eldre med lang oppholdstid som ble forespeilet oppholdstillatelse gjennom engangsløsningen nedfelt i Granavolderklæringen. De venter fremdeles på
avklaring, med svinnende håp og stadig dårligere helse.

Angrep på asylretten

UDIs begrunnelse for nedlegging er overkapasitet. Antallet som søker asyl i Norge, har gått ned år for år, og behovet for mottaksplasser har minket.
Men antallet mennesker på flukt fra forfølgelse og krig har på ingen måte gått ned. Nye flyktninger holdes bare borte fra våre grenser, først og fremst ved at vi er med på EUs omdiskuterte avtaler: Vi betaler andre stater for å holde flyktningene unna. Nå kommer stadig flere rapporter om at dette skjer
ved bortvisning, tvang og voldelig framferd. Dette er angrep på asylretten, advarer FN og ber Europa om å stoppe volden (pushbacks) og ikke true asylretten.

Les også

Omtanke for beboerne i Hå mottak

Denne situasjonen er ikke bærekraftig for Europa! Og det er naivt å tro at Norge skal klare å holde asylsøkere utenfor sine grenser i det lange løp. Norge må ha beredskap for å ta imot flere asylsøkere. Norske myndigheter og norske kommuner har gjennom år gjort utrolig mye bra– svært mange flyktninger har blitt tatt godt imot, gitt trygghet, hjem og muligheter og blitt positive ressurser og en berikelse for landet vårt. Dette er noe vi kan være stolte av, det er bra for Norges omdømme, og dette må vi fortsette med. Som medlem av FNs sikkerhetsråd kan vi virkelig ikke være med på å underkjenne asylretten.

Vi trenger beredskap for økte ankomster av flyktninger, da må vi ikke legge ned veldrevne mottak med erfaring og kompetanse. Det vil bli behov for økt kapasitet, sannsynligvis i nær framtid. Forøvrig må det sies at Hå mottak, tidligere institusjon for psykisk utviklingshemmede, har mange hus
og godt med plass der det ligger, uten naboer i flatt Jærlandskap. Dette er bra med tanke på koronasituasjonen. På Hå har de klart å holde avstand og unngå smitte – helt fram til siste uke, da fikk to personer påvist covid-19, den ene ble innlagt på sykehus, og mange familier er i karantene.

Svært sårbare nå

Beboerne på Hå er svært sårbare nå. Vi er kjent med at også to andre mottak med til sammen ca. 120 beboere planlegges nedlagt i juni. Vi undres, hvordan kan man overhodet planlegge flytting av 250 beboere nå, midt i pandemien – når myndighetene vil at vi skal holde oss hjemme og reise minst mulig for å bidra til å stoppe smitten?

Samtidig som UDI nedlegger mottak, planlegger de å bygge nye – dette kan vi lese på UDIs nettside. Når vi ser den innendørs teltbyen som mottakssenteret i Råde er, må vi undres hvordan det nye senteret i Sør-Varanger vil bli – det som skal ligge nær Storskog, for beredskapens skyld.

Norge trenger Hå mottakssenter! Vi ber om at nedlegging stoppes og at beboerne får bli værende. For humanitetens skyld, og for beredskapens skyld.

Publisert: