UiS smykker seg med fag som ikke tilbys

UTDANNING: I artikkelen Framtidens yrker på Universitetet i Stavanger (UiS) sine nettsider, sminkes fortidens utdanninger til å fremstå som fremtidsrettede.

Når UiS smykker seg med fag som ikke tilbys for å «selge seg inn» til kommende studenter, mener jeg og styret i IXDA Stavanger at dette er et mislykket forsøk på å skjule utdanningens grunnleggende mangler.

Debattinnlegg

 • Ingjerd Jevnaker Straand
  Ingjerd Jevnaker Straand
  Styreleder i IXDA Stavanger, PhD-stipendiat ved UiS, rådgiver i Smartbyen Stavanger kommune og tidligere leder av Halogen sitt kontor i Stavanger
Publisert: Publisert:

Gleden var stor da jeg snublet over artikkelen på Universitetet i Stavanger sine nettsider med tittelen: «Framtidens yrker». Her fortelles det med stor entusiasme om behovet for nye utdanninger som opplevelsesdesign og spill-pedagogikk, fordi «problemene som skal løses i framtiden kommer til å være komplekse og kreve sammensatte ferdigheter og tilpasningsdyktighet», og «et åpent sinn, endringsvillighet og kreativ problemløsning i grupper».

Fine ord, lite innhold

Derimot var skuffelsen enda større da jeg leste videre: «for å bli en opplevelsesdesigner, tar du en bachelorgrad i reiselivsledelse ved UiS». Kan dette virkelig stemme? En sjekk av studieprogrammet for bachelorgraden viser at det er kun er ett eneste fag på ti studiepoeng (av totalt 180) som inneholder en slags tilnærming mot design av opplevelser, nemlig faget Opplevelsesproduksjon hvor en bl.a. lærer om kundereise. Jeg mener det er på kanten å kalle et relativt tradisjonelt utdanningsforløp i reiselivsledelse for «å bli en opplevelsesdesigner», når grunnlaget er å svinse innom en metode eller to. Oppmerksomheten er fortsatt rettet mot reiseliv og ledelse, og ikke på utøvelse av designing.

Tilsvarende gjelder for en del av de andre av fremtidens yrker som beskrives. For å bli spill-pedagogiker skal det for eksempel være nok å ta lærerutdanningen. Jeg stiller meg tvilende til at de som tilbyr hele mastergrader innen gaming- design, vil finne dette tilfredsstillende.

Mye mangler i bacheloren

Det finnes en stor internasjonal fagtradisjon knyttet til opplevelsesdesign, som er det jeg er spesielt opptatt av her. På engelsk blir dette ofte referert til som Experience design eller User Experience Design (UX), på norsk kalles dette gjerne tjenestedesigner, interaksjonsdesigner eller UX-designer. Det finnes flere utdanningsløp som kan gjøre deg i stand til å jobbe innen dette feltet. Felles for dem er praksisnærhet og kreativ problemløsning, form, funksjon – og opplæring i designprosessen, inkludert hvordan forstå og få innsikt i brukerens behov og mentale prosesser. Dette er, etter min mening, fraværende i den nevnte bachelorgraden.

Et lite oppslag på landets universiteter og høgskoler, viser at Universitetet i Stavanger faktisk er det eneste universitetet i Norge hvor det ikke finnes noen form for designutdanning, om en da ser bort fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Landbrukshøgskolen på Ås, men på det sentrale østland finnes det mange institusjoner å velge blant.

Stort designbehov

Det er et stort behov for opplæring og utdanning innen design i vår region. Designbransjen, med bl.a. interessegruppen IXDA (Interaction Design Association) i spissen, har tatt noen små skritt for å få til en designutdanning ved UiS. Et felles initiativ mot UiS sammen med flere av Stavangers designkontor og Smartbyen i Stavanger kommune kom på plass i fjor, slik at det våren 2020 for første gang ble lansert et etterutdanningskurs innen tjenesteinnovasjon ved UiS.

Dette metter imidlertid ikke. Vi ønsker at UiS skal jobbe for bygge opp en reell designutdanning på bachelor- og mastergradsnivå. Dette er sentralt, fordi det er vanskelig å få de ferdig uteksaminerte studentene til å flytte hjem etter endt utdanning. Det er nemlig stor etterspørsel etter disse kandidatene, både fra offentlig og privat sektor.

Vi kan hjelpe

En designutdanning ved UiS må gjerne være et tverrfaglig løp med samarbeid på tvers av fakulteter, hvor hotellhøgskolen absolutt kan ha en rolle. Men for at det skal bli en faktisk designutdannelse, må det også finnes noen bånd mot fag som kreativitet, estetikk/form, innovasjon, informatikk, psykologi og materialkunnskap. Og det må videre bygges opp et fag- og forskningsmiljø knyttet til design spesifikt, og ikke som et vedheng på noe annet.

Når UiS smykker seg med fag som ikke tilbys for å «selge seg inn» til kommende studenter, mener jeg og styret i IXDA Stavanger at dette er et mislykket forsøk på å skjule utdanningens grunnleggende mangler. På vegne av IXDA vil vi oppfordre UiS til å jobbe strategisk med å tilby fremtidens utdanning, i stedet for å sminke opp fortidens. Vi bidrar gjerne.

Et lite oppslag på landets universiteter og høgskoler, viser at Universitetet i Stavanger faktisk er det eneste universitetet i Norge hvor det ikke finnes noen form for designutdanning.
Publisert:
 1. Universitetet i Stavanger
 2. Design

Mest lest akkurat nå

 1. Her åpner en ny Dolly Dimples med musikk­pub

 2. Uvanlig mange små­barn vil tro­lig få luft­veis­infek­sjoner fram­over

 3. Ingve Bøe etter kollapsen mot Glimt: – Evnene strakk ikke til

 4. Ønsker klarere råd om forkjølelse

 5. Brannvesenet må hjelpe en person ned fra tre

 6. – Alt ville vært bedre om Jugo­slavia ikke hadde gått i opp­løs­ning. Nesten alle i Bosnia mener det