Hvem skal ta regningen for cruise-kutt?

Vedtaket om å kutte i cruisetrafikken i Stavanger er egentlig ikke fattet ennå, men spørsmålet om hvem som skal ta regningen for eventuelle kutt, kan få et uventet svar.

Det store spørsmålet blir hva som skjer dersom de politikerne som sitter i havnestyret vedtar cruisekutt som det nye flertallet i Stavanger vil, og påfører havneselskapet et tap på millioner av kroner, skriver kommunestyrerepresentant Christian Wedler.

Debattinnlegg

  • Christian Wedler
    Advokat og kommunestyrerepresentant (og tidligere havnestyremedlem)
Publisert: Publisert:

Samarbeidspartiene som overtok makten i Stavanger etter sist valg, har bestemt at cruisetrafikken i Stavanger sentrum skal reduseres. Så vidt jeg har sett har det derimot ikke blitt fattet tilsvarende vedtak i havnestyret.

Solas ordfører Tom Henning Sletthei, har spurt hvem som skal bære de økonomiske kostnadene av Stavangers vedtak. Cruisetrafikken gir store inntekter i et normalår, spesielt for næringsdrivende og reiseliv, men også for havneselskapet. Den nye cruisehavnen i Bjergsted bygger på fortsatt bruk av eksisterende kaier i Vågen for å ha råd til å bygge den nye havnen.

Det er forståelig at Sola kommune som eier følger med på hva havnestyret gjør for å sikre at selskapets dermed eierkommunenes interesser.

En sjefete storebror

Det er tilsvarende uklokt av Eirik Faret Sakariassen (SV) å forsøke å presse havnestyret til å gi etter. Hans budskap er at politiske vedtak må etterleves av de selskap og foretak som er eid av Stavanger kommune. Det kan høres riktig ut, men er fullstendig feil, fordi havnen ikke bare er eid av Stavanger kommune, men av flere kommuner. Gjennom å sende ut befalinger i øst og vest til interkommunale samarbeid og selskaper; blir Stavanger rimelig raskt isolert av de andre kommunene, som en storebror som ønsker å ta kommandoen i sandkassen.

Like uklokt er det når rådgiveren til Stavangers ordfører Øyvind Jacobsen i kommentarfelt i Aftenbladet latterliggjør både ordførerne og kommunestyrene i Sola og Randaberg, og kommer med flere faktafeil. Å trolle i kommentarfelt, er en sak, verre er det at det faktisk var han som i formannskapet fremmet forslagene om dette som ble vedtatt.

To roller i dette

Hvem skal ta regningen etter cruise-kuttene? Grovt forenklet kan en si at Stavanger kommune, i relasjon til havneselskapet, noen ganger opptrer i rollen som en 80 prosents eier, andre ganger er kommunen et (uavhengig) politisk myndighetsorgan. Det som gjør ting mer komplisert er at det er ordfører Kari Nessa Nordtun som utad representerer kommunen, både i rollen som eier og som myndighetsorgan. Hva har så dette med krangelen mellom det nye flertallet i Stavanger og Sola og Randaberg? Mye.

For det første så er det ikke sikkert at Sola og Randaberg gjør lurt i å forfølge nåværende spor mot Stavanger. I den grad Stavanger som plan- og reguleringsmyndighet utøver sin myndighet til å fatte lovlige politiske vedtak, bør det ligge i alle kommuners interesse å stadfeste lovligheten av slike vedtak. Også vedtak en politisk er imot. I neste omgang kan det være Sola eller Randabergs vedtak som blir utfordret med tilsvarende argumentasjon.

For det andre er det i alle fall helt sikkert at plan- og bygningsloven har egne regler for erstatning for lovlig fattede vedtak som griper inn i eiendomsretten til en grunneier. La det derfor ikke være tvil verken hos SV sin gruppeleder eller Arbeiderpartiets rådgiver; Stavanger har tidligere overført kilometer med kai og kaiareal til havneselskapet i bytte mot en betydelig stor eierandel.

Skal de selv ta regningen?

For det tredje og nå blir det gøy: de vedtak som Sola og Randaberg er opprørt over, ble fattet av formannskapet i saken om cruisestrategien 2020–2030. Punktet om å stenge Vågen for cruiseskip er ikke rettslig bindende, verken for den ene eller andre aktøren; og det er i alle fall ikke bindende for havnen som grunneier og eier av kaiene. Det er heller ikke bindende for havnen som en eierbefaling. Det enkle faktum at verken formannskapet eller utvalg for miljø og utbygging har slik myndighet internt i kommunen, gjør det spørsmålet rimelig enkelt. Fakta er derfor at det for tiden ikke er vedtatt cruise-kutt i Stavanger.

Det store spørsmålet blir hva som skjer dersom de politikerne som sitter i havnestyret vedtar cruisekutt som det nye flertallet i Stavanger vil, og påfører havneselskapet et tap på millioner av kroner. Da viser havnestyremedlemmene at de ikke ivaretar havneselskapets og alle eierkommunenes fellesinteresser. Da kan det bli de personlig som må ta regningen for sine cruise-kutt.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Blankt nei til 110-grense i Ryfast

  2. Mistet lappen i trafikkontroll på Ganddal

  3. Bør jeg ta influensavaksinen selv om jeg er frisk til vanlig og 33 år?

  4. Se hvor det kan komme nye hytte­felt

  5. Politiet: Båt funnet i Tokagjelet der tre personer er savnet

  6. Slik fikk Lars Berland helikopteret sitt hjem fra Guate­mala til Strandgata