Snikinnføres sosialisme i Sandnes kommune?

DEBATT: Jeg har lenge fundert på hvem som har gitt den politiske marsjordre om å rekommunalisere alle velferdstjenester i Sandnes kommune. Eller «ta hjem» tjenestene som det kalles.

Det er etter Høyres mening utenkelig at offentlig monopol på pleie og omsorg er en god løsning når eldrebølgen slår inn for fullt.

Debattinnlegg

  • Solgull Klette
    Helse- og sosialpolitiker for Høyre i Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

For nå er det en åpenbar strategi som kommer tydelig frem i forslag til økonomiplan 2021–2025. Her ble det foreslått å kutte ut kjøp av omsorgstjenester fra private og ideelle aktører. Og på siste møte i Utvalg for Helse og Sosialtjenester den 25. november sa leder for Tildelingskontoret i Sandnes at strategien er å «ta hjem» alle tjenester som i dag kjøpes av private leverandører. Alt skal heretter drives i kommunens egen regi.

Som Høyre-politiker er jeg ikke enig i en slik strategi, men jeg har full respekt for at partier på venstresiden er av den overbevisningen at alt drives best uten innblanding av private og ideelle tjenesteleverandører. Det som ikke er greit er når dette innføres uten politisk debatt. Så vidt meg bekjent har denne strategien ikke vært politisk behandlet i kommunestyret verken i Nye Sandnes eller i «gamle» Sandnes.

Offentlig monopol ikke bra

Det er etter Høyres mening utenkelig at offentlig monopol på pleie og omsorg er en god løsning når eldrebølgen slår inn for fullt. Om ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge i Norge. I løpet av den kommende stortingsperioden runder den store etterkrigsgenerasjonen 80 år. Det å fjerne bestillerkompetansen på velferdstjenester i Sandnes kommunes administrasjon vil være å gå baklengs inn i fremtiden.

Det er en stor glede at våre foreldre og besteforeldre lever lengre og bedre, men det betyr også at pensjonsutgiftene blir stadig større. Samtidig blir inntektene som skal betale for velferden mindre. Og på toppen av dette skal velferdsstaten fortsette å hjelpe folk i alle aldre som får sykdommer, skader eller behov for hjelp i løpet av livet. Vi har sågar forventning om at tilbudet skal utvikle seg og bli bedre.

Dette kan bli svært ille dersom vi ikke møter utfordringen med pragmatisme, kunnskap og klokskap. Under ett år før stortingsvalget må debatten handle om mulige løsninger, læring fra inn- og utland og relevant nyskapning. Men den politiske debatten i dag handler ikke om dette. I stedet for å være faktabasert og fremtidsrettet, preges debatten av polariserte påstander og stempling av private tilbydere som profittjegere. Vi har ikke tid til dette lenger dersom vi skal sikre folks velferd også i fremtiden. Vi må begynne å se på fakta.

En miks er best

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget Velferdstjenesteutvalget la nylig frem sin rapport om private aktører i offentlig finansierte velferdstjenester. Konklusjonen er at det ikke er utstrakt superprofitt i velferdstjenestene.
Det viktige må være hvordan vi får mest kapasitet og kvalitet for fellesskapets penger. Utfordringene foran oss er så store at det offentlige ikke klarer å løse dem alene. Derfor kan og bør vi heller ikke organisere alt helt likt. Vi trenger et mangfold av alternativer som kan lære av hverandre, utvikle teknologi og nye måter å jobbe på for å hjelpe flere, samtidig som kostnadene holdes nede.

Det beste for Norge er en velferdsmiks – hvor det offentlige, ideelle og private jobber sammen på flere ulike måter for å skape et best mulig tilbud i møte med de store omsorgsutfordringene som er rett foran oss. Monopoler har aldri bidratt til mer kvalitet, kapasitet eller innovasjon. Sandnes Høyre vil sørge for at kommunens svært viktige innkjøpskompetanse av velferdstjenester ikke bygges ned, men styrkes for å møte fremtidens utfordringer.

Publisert: