1. mars er fristen for å søke om videregående opplæring

DEBATT: En ting vi er sikre på er at Rogaland vil trenge arbeidskraft i årene som kommer. Samtidig vil omstillingstakten i samfunnet gå raskere og koronapandemien, som har forårsaket en arbeidsmarkedskrise uten sammenligning i nyere tid, er med på å fremskynde den.

«Den største mangelen på arbeidskraft ventes å bli innenfor yrkesfagutdannede, og spesielt innen helsefag og håndverksfag, viser Navs ferske omverdensanalyse», skriver Merethe P. Haftorsen.
  • Merethe P. Haftorsen
    Merethe P. Haftorsen
    Direktør, Nav Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Over natten ble tusenvis av arbeidere permittert fordi myndighetene måtte stenge samfunnet ned for å begrense smitte av koronaviruset. Vi runder snart ett år med pandemi i Norge. Fremdeles er arbeidsledigheten i Rogaland og Norge høy, men det er utsikter til bedring. Derfor må vi forberede oss på de arbeidskraftsbehovene som melder seg den dagen arbeidshverdagen normaliseres.

Vi vet at fremtidens arbeidsmarked vil stille enda strengere krav til kompetanse og etterspørre mer spisskompetanse.

Mangler kvalifisert arbeidskraft

Koronakrisen har gitt oss flere eksempler på hvor sårbare vi er på mange områder. Stengte grenser har ført til fortvilelse over mangel på arbeidskraft innenfor landbruk, fiskeri og industri. Det har kommet tydelig frem hos mange arbeidsgivere at de opplever det vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft i Norge. Nylig kunne vi lese i Aftenbladet om blikkenslagerbedrifter som gjennom godt samarbeid med Nav og opplæringskontoret, har funnet dyktige ungdommer som endelig har staket ut sin karrierevei. Mange av dem visste ikke om blikkenslageryrket selv om de har etterspurt norsk arbeidskraft gjennom flere år. Sammen må vi bli flinkere til å synliggjøre hvilke muligheter som finnes.

Les også

Søkertall til vgs.: Helse- og oppvekst på topp, teknikk og industriell produksjon er populært igjen

Økt omstillingstakt henger sammen med globalisering, rask teknologisk utvikling og det grønne skiftet. Det er særlig én fellesutfordring som gjelder for yrker og bransjer som opplever mangel på arbeidskraft; folkene de leter etter har ikke riktig formell utdannelse. Teknologisk utvikling og digitalisering er to årsaker til at folk må oppdatere kompetansen sin oftere, eller de må skifte jobb eller bransje. Dette gir mange muligheter, men det gjør også ansatte, spesielt i yrker med større innslag av lavere utdanning, mer sårbare. Vi vet at fremtidens arbeidsmarked vil stille enda strengere krav til kompetanse og etterspørre mer spisskompetanse. Derfor er utdanning nøkkelen.

Fristen nærmer seg

1. mars er fristen for å søke om videregående opplæring. Hvis du ikke har fullført videregående opplæring, og i dag er på jakt etter nye muligheter i arbeidsmarkedet, start med å sjekke ut hvilke utdanningsmuligheter som finnes for deg. Det vil gi deg langt bedre odds til å finne et yrke du vil trives med. En god samarbeidspartner når vi veileder på kompetanseheving og utdanning er Rogaland fylkeskommune. Sammen med dem, sender vi i disse dager informasjon om videregående utdanning til arbeidssøkere som ikke har fullført videregående skole. En veiledning vi vektlegger fordi kompetanseheving og utdanning blir viktigere og viktigere i årene som kommer.

Et viktig valg

På lengre sikt vil etterspørselen om arbeidskraft ta seg betydelig opp. Beregninger fra NHO viser at vi frem mot 2030 trenger 250.000 nye jobber dersom vi skal opprettholde dagens velferdsnivå. Den største mangelen på arbeidskraft ventes å bli innenfor yrkesfagutdannede, og spesielt innen helsefag og håndverksfag, viser Navs ferske omverdensanalyse. Nav spiller en viktig rolle med å bidra til omstilling. Samarbeid med arbeidsgivere, fylkeskommune, kommuner og utdanningsinstitusjoner er avgjørende for å finne nye løsninger og nye måter å samarbeide på for å nå målet om flere i arbeid. Myndighetene har sørget for at du nå kan være arbeidsledig og motta dagpenger, og samtidig ta utdanning. Foreløpig kan man gjøre dette ut våren 2021. Det jobbes med å endre regelverket slik at det skal bli lettere å kombinere dagpenger og utdanning mer permanent.

Hvorfor bruker vi så mye tid på å snakke om viktigheten av utdanning? Svaret er enkelt: Arbeidsledigheten er i dag klart høyest blant de ufaglærte. Denne tendensen ventes å forsterke seg ytterligere i årene vi har foran oss.

Publisert: