Tenk på et tall, Høyre?

DEBATT: På sin hjemmeside erklærte Høyre at samarbeidspartiene nå «går over lik» i Stavanger, alt fordi vi ikke ville stemme for et forslag fra Høyre i tirsdagens kommunalutvalg. Det er rimelig friskt.

«Vi mener det blir helt feil å bevilge en sum på 35 millioner kroner «fra midler avsatt på fond» (hvilket fond?) bare fordi Høyre ønsker å gjøre en politisk markering av at de vil bruke mer penger enn oss», skriver Dag Mossige.
  • Dag Mossige
    Gruppeleder, Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

At Høyre nå har lokket med seg rubbel og bit av opposisjon i Stavanger for å gjenta kritikken i et leserinnlegg 12. mars over samme lest, rokker overhodet ikke ved Arbeiderpartiets konklusjon: Vi svir ikke av 35 millioner av Stavangers kommunale midler på sparket bare fordi Høyre rett før møtestart finner på at de vil doble midlene Stortinget i Prop. 79S nylig bevilget til lokale virksomheter rammet av nasjonale smitteverntiltak.

Det er etter vårt skjønn en lite seriøs måte å forvalte fellesskapets penger på, og en tilsvarende populistisk måte å drive politikk på.

Selv om det er regjeringen som har stengt ned landet, avviser vi selvsagt ikke å bruke av egne, kommunale midler til å støtte opp om næringslivet, slik vi har gjort tidligere. Når vi i april behandler kommunens regnskapsoverskudd, vil selvsagt behovene til næringslivet vurderes opp mot andre kommunale behov i disponeringen av dette.

Populistisk

Det er viktig å ha midler i reserve, da utfordringene for bransjen neppe er over til da. Men vi mener det blir helt feil å bevilge en sum på 35 millioner kroner «fra midler avsatt på fond» (hvilket fond?) bare fordi Høyre ønsker å gjøre en politisk markering av at de vil bruke mer penger enn oss. Og hvorfor akkurat 35? Er dette det reelle behovet, eller fordi det passet godt som et retorisk grep å påpeke at man ville «doble» støtten fra Stortinget, mens Arbeiderpartiet sa nei? Ville 10 millioner svart til behovet? Trengs det kanskje 100 millioner? Det vet vi ikke, fordi forslaget ble levert rett før møtestart, uten forvarsel, og selvsagt uten at administrasjonen har foretatt noen videre utredning av om dette er den beste måten å bruke kommunale midler på akkurat nå. Det er etter vårt skjønn en lite seriøs måte å forvalte fellesskapets penger på, og en tilsvarende populistisk måte å drive politikk på.
Til Høyres forsvar har partiet ved tidligere anledninger, som ved behandlingen av Handlings- og økonomiplanen i desember, foreslått store direktebevilgninger til næringslivet der Høyre, og Venstre, har levert inndekning, ved deres forslag om å trappe ned dekningsgraden på sykehjem til 21 prosent. Et kutt på 136 millioner i helse og velferd ville gitt et stort handlingsrom, men det var ikke en økonomisk omprioritering vi kunne støtte.

Overlater dommen til velgerne

Men vi kan heller ikke støtte forslag som leveres over bordet i kommunalutvalget rett før møtestart, selv om det henvises til at de skal tas fra våre oppsparte fondsmidler: Vi har langt større respekt for forvaltningen av skattebetalernes midler enn dette. Da får vi heller leve med anklagen om at vi «går over lik», og overlate dommen til velgerne i stedet.

Publisert: