Turistforeningen tar ansvar for villreinen

DEBATT: I leder 26. oktober påpeker Aftenbladet at turistforeningen bør gjøre sitt ytterste for å tilpasse rutenettet til villreinens behov. Det gjør vi.

– GPS-sporene dokumenterer ikke at det er møter mellom folk og dyr som får reinen til å snu før de kommer til Storsteinen, bildet. Tvert om dokumenteres det at en sti blir en barriere for reinen først når det går mer enn 30 personer hver dag. På stiene ved Storsteinen går det i snitt 2-4 personer per dag, selv i høysesong, skriver Preben Falch og Gunhild Holtet Eie.

Debattinnlegg

  • Preben Falck
    Daglig leder, Stavanger Turistforening
  • Gunhild Holtet Eie
    Styreleder i Stavanger Turistforening
Publisert: Publisert:
Les også

Aftenbladets leder: Turisme truer villreinen

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Videre antydes det at hyttene Hovatn og Storsteinen bør flyttes. Det er mulig vi til slutt ender med den konklusjonen, men foreløpig er det ikke grunnlag for å dømme Storsteinen som skyldig i å stenge for villreinen.

Allerede gjort

Lederen konkluderer med at man bør vurdere å stenge veien inn til Storvassdammen, men dette ble gjort allerede for 30 år siden. Stengingen medførte en umiddelbar nedgang i besøket til Storsteinen. Overnattingstallene lå godt over 1000 fram til 1988, før de sank brått og nå har stabilisert seg mellom 350 og 400.

Spørsmålet nå er om aktiviteten rundt Storsteinshytta bidrar til å holde reinsdyra borte fra den trange passasjen som er skapt gjennom utbygging av Blåsjø og Svartevassmagasinet. I vår strategi har vi sagt at «Stavanger Turistforening (STF) sitt rutenett skal i minst mulig grad være til skade for vern av de sentrale naturverdier som STF ønsker å bevare. I den forbindelse skal STF åpent vurdere å legge begrensninger på egen virksomhet for å ivareta dyreliv og andre naturverdier. Det skal legges vekt på en faktabasert og faglig vurdering av de virkninger STFs aktiviteter kan ha for villrein og annet dyreliv. Dersom det er nødvendig, eller dersom det er hensiktsmessig for å styrke det samlede tilbudet, skal STF aktivt bidra til en omlegging av rutenettet.»

Involvert i forskningsprosjekt

Om nødvendig er vi altså villige til å legge ned Storsteinen. Det ville likevel vært dumt å nedlegge rutenettet og derved gjøre et av de flotteste fjellområdene i landet utilgjengelig for allmenheten, dersom det viser seg at tiltaket ikke virker. Derfor har STF vært involvert i forskningsprosjektet som nylig fremla sin rapport basert på 16 år med GPS-merking av reinsdyra. Rapporten anbefaler at Storsteinshytta nedlegges og rutenettet flyttes vestover.

Forskningsarbeidet viser imidlertid at det er andre forhold som kan spille en vel så stor rolle for villreinen som Storsteinshytta. Dyrene holder seg i øst der beitet er best, fremfor å trekke vestover der det er skrinnere. Her spiller bestandsstørrelse en viktig rolle. Når det er for mange dyr, blir de tvunget til å bruke marginale beiter. Nå er bestanden nær det ønskede nivået, de har god tilgang på mat og trenger ikke trekke over til dårligere beiter. Videre er det utbygging av hyttebyer og åpne anleggsveier andre steder som skaper mye mer trafikk inn i sårbare områder enn det Turistforeningenes rutenett gjør. GPS-sporene dokumenterer heller ikke at det er møter mellom folk og dyr som får reinen til å snu før de kommer til Storsteinen. Tvert om dokumenteres det at en sti blir en barriere for reinen først når det går mer enn 30 personer hver dag. På stiene ved Storsteinen går det i snitt 2-4 personer per dag, selv i høysesong.

Rutenettet må rustes opp

STF er derfor kritisk til om det er et tilstrekkelig faktabasert grunnlag for den anbefalingen som GPS-rapporten gir. Likevel avviser vi ikke en flytting, særlig om dette kan skje som et av mange tiltak som i sum kan ha effekt. Skal det være aktuelt må vi da få aksept for at rutenettet vest for Blåsjø blir rustet opp, og tilrettelagt med bl.a. nye hytter. Det kan godt vise seg å bli en lykkelig utgang for friluftslivet, men skal vi få det til må grunneiere, jegere og myndigheter i Hjelmeland og Suldal ønske fotturister velkommen mer enn det som er tilfellet i Bykle.

Publisert: