Tre «generasjoner»: Norge må slutte å lete etter olje og gass

KRONIKK: Titusenvis av ungdommer har i vår streiket skolen for klima med krav om at politikerne må satse mindre på olje og gass, men regjeringens svar er det stikk motsatte.

Prøveboring etter olje i Barentshavet for Equinor fra flyteriggen «Songa Enabler» i 2017. Det kan være bortkastede penger når oljen ikke lenger blir etterspurt, skriver tre «generasjoner» miljøforkjempere.
  • Gaute Eiterjord
    Leder i Natur og Ungdom
  • Silje Ask Lundberg
    Leder, Naturvernforbundet
  • Steinar Winther Christensen
    Leder for Besteforeldrenes klimaaksjon
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

29. mai kom nok en rekord i tillatelser til å utvinne olje og gass i flere tiår framover, i strid med FNs klimamål. Mange organisasjoner, ledende norsk klimaforskere og engasjerte mennesker fra ulike sektorer krever nå at regjeringen stanser all leting etter olje og gass.

Politikk for klimakatastrofe

Norsk olje- og klimapolitikk styrer mot en global oppvarming langt over målet om å holde global oppvarming godt under 2 grader. Norge setter ingen grenser for hvor mye vi skal ta opp på norsk sokkel og planlegger oljeutvinning lenge etter 2050. Dette er ikke forenlig med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for millioner som lever i dag, og for våre egne barn og barnebarn.

Mer enn 1,5 graders oppvarming vil, ifølge FNs klimapanel, gi oss en verden med svært store problemer. Ekstremvær med sterkere stormer, mer nedbør og flom i noen områder og tørke og branner i andre, vil gi store materielle skader og mange dødsfall, både i rike og fattige land. På sørlige breddegrader vil videre oppvarming føre til dødelige hetebølger som berører mange millioner mennesker stadig oftere. Havnivået vil fortsette å stige med økende hastighet. Jordbruk blir umulig i enkelte regioner. Levealder, helse og livskvalitet blir vesentlig redusert. Store strømmer av flyktninger vil øke risiko for konflikter og krig.

Regjeringen svikter

I denne alarmerende situasjonen tillater likevel vår regjering fullt kjør i leting etter mer olje og gass og tildeler rekordmange utvinningskonsesjoner. Nye områder for leting og produksjon blir stadig åpnet, også i det sårbare Barentshavet. Statsministeren gjentar tidligere energiminister Tord Liens utsagn: «Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå». Hvis Erna Solberg får rett, kan kloden bli ulevelig for våre etterkommere.

Norge er den sjuende største eksportøren av olje og den nest største eksportøren av gass i verden. Selv om norsk produksjon skulle være noe renere enn verdensgjennomsnittet, betyr dette svært lite i forhold til utslippene fra eksportert olje når om lag 90 prosent av utslippene kommer ved forbrenning. For det norske utslippsregnskapet betyr likevel norsk olje- og gassutvinning mye. Utslippene fra denne virksomheten har økt med nesten 80 prosent siden 1990 og er nå den nest største kilden til nasjonale utslipp.

Norges ansvar

Som en stor petroleumseksportør over mange år og med stor rikdom til dels bygget på denne virksomheten, har Norge et moralsk ansvar for å gå foran og trappe ned olje- og gassproduksjon. Vi mener at fortsatt oljeleting er et brudd på føre-var-prinsippet og Grunnlovens miljøparagraf (paragraf 112). Olje- og gassvirksomhet i Barentshavet er spesielt uheldig siden det kan ødelegge sårbar natur for alltid.

Ledende forskere presenterer gode argumenter for at et land som Norge bør slutte å lete etter olje. Det kjente tidsskriftet Nature konkluderer som følger: «Reduksjon av karbonutslipp innebærer å ta vanskelige valg: stoppe nye investeringer i leting etter og produksjon av fossilt brensel, og deretter å stenge eksisterende anlegg».

Leder for Bjerknes-senteret for klimaforskning, Tore Furevik, er enig og peker på at det av hensyn til klima er galt for Norge å lete etter olje.

Økonomisk risiko

Oljeinvesteringer utgjør en økende økonomisk risiko fordi staten fremmer leteboring og dekker leteutgifter. Skatteordningene for oljenæringa medfører at staten finansierer nesten 90 prosent av investeringene ved utbygging og leting mot at selskapene betaler 78 prosent skatt av et eventuelt overskudd. Dette gjøres til tross for at det aller meste av kjente fossile ressurser ikke kan utvinnes hvis verden skal unngå klimakollaps. Skal vi nå FNs vedtatte klimamål, blir en stor del av norske fossile reserver verdiløse.

Milliardene som staten betaler for leting, for eksempel i Arktis, blir da bortkastede penger. Dette er midler vi i stedet kunne brukt til grønn omstilling som vil bidra til å skape nye jobber for dem som må skifte jobb på grunn av nedtrapping av oljeindustrien. Den globale oppvarmingen er en atskillig større trussel mot norsk økonomi enn utfasing av oljevirksomheten.

Les også

Rapport: Klimaendringer øker risikoen for Norge

Les også

Anders Bjartnes: «Klimarisiko: Gassen på vikende front»

Lytt til ungdommen

Norske politikere bør lytte både til Greta Thunberg, som i høst startet et verdensomspennende ungdomsopprør og til de over 50.000 barn og unge i Norge som har streiket for klimaet. Som Thunberg så sterkt understreker: Vi trenger ikke håp nå, vi trenger handling. Når vi begynner å handle, vil håpet komme. Effektiv handling mot klimaendringene er det eneste som kan skape reelt hå og gi barn og unge tro på, heller enn angst for, framtida. Vi har ikke råd til å feile!

Sammen med et bredt spekter av klimaorganisasjoner, ledende norske forskere og respekterte mennesker fra ulike sektorer i samfunnet, har vi nylig lansert er opprop med følgende oppfordring: Lytt til ungdommen som blir rammet av klimakrisa. Stans all oljeleting og legg ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon! Invester i stedet i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Les også

Nysnø satser 80 millioner på sol i sin første industri-investering

Les også

Her seiler den ubemannede plattformen til Valhallfeltet

Les også

Regjeringspartiene torpederer krav om offshore havvind


Publisert: