• Artikkelforfatter Nina Hoftun Bergesen, tidligere rektor ved Steinerskolen i Stavanger. Lars Idar Waage

Nedsettende om friskoler

PRIVATSKOLER: Dag Mossige, varaordførerkandidat for Stavanger Ap, skrev et innlegg 1. august der han oppfordret til å «slå ring om fellesskolen». I innlegget karakteriserer Mossige alle alternative skoler som private skoler og hevder de «undergraver vår tids viktigste fellesarena og legger opp til ensretting, ikke mangfold».