Nedsettende om friskoler

PRIVATSKOLER: Dag Mossige, varaordførerkandidat for Stavanger Ap, skrev et innlegg 1. august der han oppfordret til å «slå ring om fellesskolen». I innlegget karakteriserer Mossige alle alternative skoler som private skoler og hevder de «undergraver vår tids viktigste fellesarena og legger opp til ensretting, ikke mangfold».

Artikkelforfatter Nina Hoftun Bergesen, tidligere rektor ved Steinerskolen i Stavanger.

Debattinnlegg

  • Nina Hoftun Bergesen
    tidligere rektor ved Steinerskolen i Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Dette og andre nedsettende bemerkninger om friskolene har han også ytret ved tidligere anledninger, men nå kan jeg ikke la det stå uimotsagt.

Begrepet «fellesskolen» ble innført av Trond Giske den gang han var utdanningsminister, nettopp for å stigmatisere de som gjør et annet valg enn den offentlige skolen. Samtidig ble alle andre alternative skoler kalt privatskoler. Her er hensikten tydelig. I et samfunn hvor likhetsprinsippet står sterk klinger ordet privatskole dårlig.

Les også

Dag Mossige: Nei til betalingsskoler, slå heller ring om mangfoldet i fellesskolen

I Norge har vi tre alternative skoleslag; den offentlige skolen, friskoler og private skoler. Private skoler er uavhengig av statlig tilskudd og fullfinansieres av foreldre, evt. arbeidsgivere. Friskolene derimot, er skoler som er godkjent med en alternativ læreplan og som får statlig tilskudd på ca. 85 prosent av driften. Pengene følger eleven uavhengig om de går på en kommunal skole eller en friskole.

Derfor vil jeg påstå at det er å snu saken på hodet ved å si at friskolene utarmer den offentlige skolen. Friskolene gjør sin samfunnsplikt og gir kommunens elever en best mulig skolegang for disse pengene og sparer kommunens økonomi. Selvfølgelig er det hver elevs rett å få dekket skoleskyss, helsetjeneste og penger til eventuell faglig oppfølging. At Mossige gjør et poeng ut av det, er uforståelig. Jeg kan derimot forstå at det kan være en utfordring for kommunen hvis friskoler blir nedlagt. Det vil medføre en økonomisk merutgift i forhold til klasserom, lærekrefter og materialer som friskolene dekker i dag.

Pedagogisk forskjell

Dag Mossige liker tydeligvis «ideelle skoler» som Steiner- og Montesorriskoler og mener «det ikke bør være noe i veien for at dette kan utføres i offentlig regi». Jeg kjenner ikke Montessoriskolene, men Steinerskolen og dens pedagogikk kjenner jeg godt. I dag er det slik at statlige myndigheter har klare og mange føringer på hva man kan godta av avvik fra den offentlige skolens læreplan fordi elevene skal sikres lik rett og samme mål. Derfor er kompetansemålene i den offentlige skolen og Steinerskolen omtrent likelydende. Forskjellen ligger i den pedagogiske metoden og holdningene som bygger på et helt annet grunnlag og menneskesyn. Dette kan ikke uten videre overføres til den offentlige skolen.

Det jeg er sikker på er at friskolene er et nyttig korrektiv til den offentlige skolen, som viser at det er flere veier til god utdannelse. Jeg leser ofte i avisene om hvordan man vektlegger motorikk som vesentlig del av innlæringen, å møte hver elev med et håndtrykk, og nå sist hvor Kunnskapsminister Sanner vil at man skal vektlegge «undringen» i skoledagen. Alt dette har vært sentrale momenter i steinerpedagogikken i 100 år.

«Fellesskole» – en illusjon

Jeg tror begrepet «fellesskolen» egentlig er en illusjon. Jeg antar at det er store forskjeller fra skole til skole på bakgrunn av elevgrunnlag, kommunal styring og rektors holdninger. Fellesskapet skapes i klasserommet, i skolegården og i samfunnet ellers. I dag hvor vi vektlegger å lære barn toleranse og forståelse for de som velger annerledes, burde politikere heller støtte opp om foreldre og elevers rett til å velge alternative veier til utdannelse. Av den totale elevmassen er det bare 3,7% som ikke går på en offentlig skole. Dette mindretallet burde ikke være så truende som man får inntrykk av når man leser Mossiges innlegg.

Alle skoleslag har et felles mål om å gi elevene en best mulig skolegang slik at de står rustet til det som skal møte dem senere i livet. Jeg henstiller til politikere om å tenke på at hver gang man snakker andre ned så kan det medføre at noen kan føle seg som annenrangs elever, og det er ingen tjent med.

Publisert: