Prøv med lønn, da vel!

DEBATT: Det er åpenbart at sykepleiere, som andre arbeidstakere, lar seg motivere og rekruttere av lønn.

Fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad, mener det vil bli vanskelig å rekruttere sykepleiere i Stavanger kommune uten å gjøre noe med lønnen.
  • Nina Horpestad
    Nina Horpestad
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I onsdagens Stavanger Aftenblad avfeier Stavanger Høyres ordførerkandidat John Peter Hernes et forslag om flere faste, hele stillinger og kommunal vikarordning innenfor sykehjem og hjemmebasert tjeneste. Forslaget ble fremmet av Stavanger Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun.

Bakgrunnen for Nessa Nordtuns forslag var at Stavanger kommune i fjor brukte dobbelt så mye på vikarinnleie i sykehjem, hjemmesykepleie og hjemmehjelp som året før. Faktisk gikk over 25 millioner kroner av skattebetalernes penger til vikarutgifter, og en stor andel gikk som fortjeneste til vikarbyrå.

Nessa Nordtun mener det er bedre ressursutnyttelse om disse midlene heller brukes til flere stillinger og kommunal vikarpool. Hernes på sin side hevder at det er blitt prøvd tidligere uten effekt.

«Vi må heller finne nye tiltak for å rekruttere til de stillingene som allerede er opprettet», sier han til Aftenbladet og henviser blant annet til de mange ledige sykepleierstillingene.

Rekruttering gjennom lavere lønn?

Norsk Sykepleierforbund Rogalands fylkeskontor får nærmest daglig henvendelser fra jobbsøkende sykepleiere som spør etter lønnsnivå i de ulike kommunene. For meg er det åpenbart at sykepleiere er som andre arbeidstakere – de lar seg motivere og rekruttere av lønn. Flere og flere av våre medlemmer blir også stadig mer bevisst på at de har en ettertraktet kompetanse – og at de dermed ikke trenger å takke ja til ethvert lønnstilbud de får.

Jeg er usikker på i hvilken grad Stavanger kommune anvendte lønn som rekrutteringsmiddel i den perioden Hernes viser til, og som ikke hadde ønsket effekt. Men det jeg vet er at kommunen i etterkant av årets tariffoppgjør har gjort det stikk motsatte av å bruke lønn som rekrutteringstiltak. De har med et pennestrøk tatt bort lokalt rekrutteringstillegg. Samtidig har de besluttet å tilby nyansatte kun sentral garantilønn, det laveste kommunen har adgang til å lønne en sykepleier. Før årets tariffoppgjør tilbød kommunen lønn flere tusen over sentral garantilønn.

Lønn er nøkkelen

Hernes siteres på at han er på leting etter nye tiltak for å rekruttere folk til de stillingene som faktisk er opprettet. Hvis kommunen ikke gjør noe med lønna og tilbyr et rekrutteringstillegg for å få de sykepleierne det gjelder, er jeg redd han og Stavanger kommune har en lang vei å gå for å nå målet.

Min anbefaling er at man heller bruker deler av de 25 millionene som i dag brukes til vikarer til å tilby sykepleierne en lønn som vil være et aldri så lite kinderegg for kommunen: De får rekruttert til ledige stillinger, de får beholde allerede ansatte, og ansatte med frivillig deltid kan finne det fristende å gå opp i stilling.

Publisert: