Regionalt samarbeid er viktig for Sandnes

DEBATT: For regionen er det viktigere med høye byggekraner enn høye bompenger, og vi kan sammen klare å løse transportoppgavene uten å legge på en rushtidsavgift.

«Vi kan ikke helt skjønne hvorfor Stavangerregionens næringsforening forsøker å oppkonstruere en konflikt som ikke finnes, skriver Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp), Tore Andreas Haaland (Frp), Pål Morten Borgli (Frp) og Annelin Tangen (Ap). Helt til venstre ser vi ordfører Stanley Wirak (Ap).

Debattinnlegg

 • Pål Morten Borgli
  Varaordfører i Sandnes (Frp)
 • Sofie Margrethe Selvikvåg
  Gruppeleder i Sandnes Senterparti
 • Tore Andreas Haaland
  Gruppeleder Sandnes Fremskrittsparti
 • Annelin Tangen
  Gruppeleder i Sandnes Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Påstander om at forhandlinger om byvekstavtalen er farlig og skadelig for regionen er ikke tilfelle, men det er en god mulighet for å oppnå bedre hverdag for de reisende. Demokrati er viktig og dette er ikke et spill, men demokrati i praksis.

Samarbeidet godt

Vår region og kommunene på Nord-Jæren spesielt har i alle år samarbeidet godt om viktige felles interesser innen samferdsel, næringsutvikling, idrett, kultur, høyere utdanning og energiområdet. Vår region har lykkes med både interkommunalt samarbeid og interkommunale selskaper der det er nødvendig, men vi har også klart å ha respekt for kommunenes ulike syn i noen saker.

Vi kan ikke helt skjønne hvorfor Stavangerregionens næringsforening (SRN ) forsøker å oppkonstruere en konflikt som ikke finnes. I saken om bymiljøpakken tar Sandnes ansvar for både næringsforeningens syn, men også de andre ordførernes syn og uttalelser. Når noen fra NHO Rogaland og SRN fremstår som tilhengere av bompenger og en rushtidsavgift som helt nødvendig for morgen og ettermiddagskjøring, vil vi bare minne om at vi har veldig mange henvendelser fra medlemmer i de nevnte organisasjoner som er av helt motsatt oppfatning.

Sandnes har aldri forlatt forhandlingene eller motsatt seg gode regionale løsninger, men vi mener rushtidsavgiften er unødvendig og veldig urettferdig.

Det er flere bedrifter som ser utfordringer med økte kostnader for egen virksomhet og ansatte som må på jobb. Samtidig er det veldig mange som peker på prosjektene og kost/nytte på dem. Det har over flere år vært krav fra Sandnes om at Gandsfjord bru må være høyt prioritert i regional sammenheng, og at utbygging og videreutvikling av Sandnes øst må ligge inne for å sikre mangfold for familier som skal bosette seg i regionen. Når disse viktige prosjektene utfordres, må det være legitimt å ha en annen oppfatning enn Sola, Randaberg og Stavanger sine by- og kommunestyrer. Det må også være helt legitimt å stille spørsmål om kost/nytte for de reisende.

Inne i en fin utvikling

Vi har store viktige oppgaver som går på fremkommelighet for bilen, sykkel, gående og ikke minst kollektiv, men vi har alle et ansvar for å sikre gode prosjekt med gode penger betalt inn av våre innbyggere og brukere. Vår region har store muligheter for fremtidig vekst, og er nå inne i en fin utvikling i viktige næringer for oss alle. Det er ikke lenge siden det var stillstand og masseoppsigelser som det fortsatt er spor av. La oss nå glede oss over at regionen opplever vekst i sysselsetting og inntjening.

For regionen er det viktigere med høye byggekraner enn høye bompenger, og vi kan sammen klare å løse transportoppgavene uten å legge på en rushtidsavgift. Næringsforeningen uttalte i 2014 følgende: «Vi må være klar over at vi nærmer oss en smertegrense for hvor mye bompenger vi kan belaste regionen med». Vi er enige i det. På samme dag uttalte Sola ordfører Ole Ueland som krav til fylkeskommunen: Fjern rushtidsavgiften og behold 20 prosent rabatt for dem med brikke. Noen måneder før disse uttalelsene brukte både ordfører i Stavanger og daværende fylkesordfører mye tid på å forklare at rushtidsavgift ikke var aktuelt å innføre. På toppen av dette så vedtok Randaberg kommunestyre med stort flertall i høst at rushtidsavgiften må fjernes. Så oppsummert kan man vel si at Sandnes-ordføreren ivaretar alle de fire kommunens interesser i forhandlingene med staten.

Urettferdig

Sandnes har heller aldri forlatt forhandlingene eller motsatt seg gode regionale løsninger, men vi mener rushtidsavgiften er unødvendig og veldig urettferdig. Samferdselsminister Jon Georg Dale har i brev datert 19. mars 2019 svart kontant nei på spørsmål om det et krav fra departementet at en avtale må inneholde rushtidsavgift. Vi må også påpeke at det er Rogaland, Sola, Randaberg og Stavanger kommune som har brutt forhandlingene og ikke Sandnes. For politisk ledelse i Sandnes er det viktig å ta hensyn til lavtlønte familier, familier med barn i barnehage, idrett, kultur og friidrettsaktiviteter. Og det er tydelige tilbakemeldinger fra handelsstanden om at rushtidsavgiften må utgå i sin helhet.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Bompenger
 3. Pål Morten Borgli
 4. Stanley Wirak
 5. Sofie Margrethe Selvikvåg

Mest lest akkurat nå

 1. Ny direkterute fra Sola

 2. Stavanger konfekt konkurs

 3. Vinden skaper trøbbel – ferjer omdirigeres til Hanasand

 4. Derfor er det sommer­grønt i Roga­land i januar

 5. Spotify fjerner Neil Youngs musikk

 6. Omkamp om grønt tak på Sølvberget: Kan bli byens mest spektakulære park