Vips så får man 2900 flere biler per døgn på skoleveien

DEBATT: Har politikerne våre gått fullstendig fra sans og samling? Det kan man lure på, for nå har de vedtatt å øke trafikken med 50 prosent i boligområder på Tasta.

Krysset ved Gabbas forsvinner etter at kommunestyret vedtok å gå inn for lang kulvert på 400 meter forbi Tasta skole. Dette medfører økt trafikk i Gjerdeveien og Dusavikveien.
  • Lars Fredrik Mathiesen
    Lars Fredrik Mathiesen
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gjerdeveien og Dusavikveien på Tasta har ganske tett trafikk etter mye utbygging de senere år, men nå skal det altså bli enda mer. Dette berører skoleveien til fire (!) skoler: Tasta, Tastarustå, Teinå og Vardenes. Til sammen går over 1300 barn og ungdommer på de fire skolene. Langs de to veiene ligger det tett i tett med boliger.

Hvordan er dette mulig, tenker du kanskje? Hvordan kan kommunestyret vedta å øke trafikken så dramatisk langs skoleveier i boligområder? Jo, det er det som skjer når det gjøres dårlig funderte vedtak i en sak jeg tviler på at politikerne har forstått.

Les også

Ny E39 Smiene – Harestad: Ja til lang kulvert på Tasta – uten kryss ved Gabbas

Årevis med rot

Vedtaket jeg snakker om er prinsippavklaringen for ny E39 Smiene-Harestad. Du vet, den med kulverten, tunnelgruppa og årevis med rot og omkastede avgjørelser? For å spare penger har planene gått fra å være fornuftige, både med tanke på skjerming av veien (kulvert) og god trafikkavvikling (antall kryss), til å bli et enten eller. Kommunestyret besluttet denne uka å gå for lang kulvert og da faller det såkalte «Gabbaskrysset» ut av planen. Navnet er for øvrig ganske misvisende for dette krysset skulle håndtere trafikk fra begge sider, altså både fra Kvernevikveien og Eskelandsveien.

Å forstå forskjellen mellom lang og kort kulvert er ukomplisert. Å forstå de trafikale konsekvensene av å fjerne et kryss er mye mer uhåndgripelig. Jeg, og mange flere med meg, har begynt å sette oss grundigere inn i saken. Nå har tåka lettet og bildet som tegner seg ser ikke bra ut.

Når «Gabbaskrysset» fjernes betyr det at det blir én avkjøring fra E39 til Tasta, den som er bygget i dag og går inn Randabergveien. Neste avkjøringsmulighet blir ved Finnestad, 3 km lenger nord, på grensen til Randaberg kommune. Som en konsekvens av dette vil veldig mange flere benytte Gjerdeveien og Dusavikveien som tilførselsvei, og vips så får man 2900 flere biler per døgn på disse veiene (*). Her velger man altså å flytte trafikk fra hovedveier og lede den inn i boligstrøk. Det burde være unødvendig å minne om at trendene for utvikling av by- og boligområder går i stikk motsatt retning av dette.

Folk har begynt å forstå hva denne planen for E39 innebærer, så nå koker det på Tasta. Watch this space, som det heter, for det kommer mer.

I strid med tidligere uttalelser

Alle som er interesserte bør lese saksgrunnlaget for beslutningen og merke seg notatet fra Statens vegvesen datert 27.08. 2021. I tillegg til at dokumentet inneholder åpenbare feil, finner man flere konklusjoner som er i strid med tidligere uttalelser fra Vegvesenet. Man kan jo undre seg over hva som sto i bestillingen og hvem som har kvalitetssikret dokumentet.

* I saksbehandlingen i kommunen ble det operert med et trafikktall for Dusavikveien ved Vardenes skole på ca. 6000 passeringer per døgn. Økningen på 2900 er beregnet av Norconsult. Det er ikke klart hvor trafikktallet kommer fra og hvor gammel den eventuelle tellingen er.

En siste ting: Har folk på Randaberg fått med seg dette? For dette gir store konsekvenser for dem også.

Publisert: