Ikke la firma som er med i vindkraftlobbyen utrede helseplager ved vindkraft

DEBATT: Rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn vil at uhildet og interessefri kunnskap skal ligge til grunn for vedtak om naturinngrep. Slik er det ikke i Tysvær.

Å la firmaer som er med i vindkraftbransjens lobbyorganisasjon lage konsekvensutredninger for vindkraftanleggene i Tysvær, er på nivå med å la en forbryter som blir tatt, granske seg selv.
 • Siri Fjeseth
  Faglærer/ sykepleier
 • Sonja Bjørknes
  Yrkeshygieniker
 • Jørgen Åkre
  Spesialist i barnesykdommer
 • Raine Olaf Ørsnes
  Bonde og fisker
 • Marit Brevik
  Veterinær, internasjonalt sertifisert veterinærkiropraktor
 • Steven Crozier
  Spesialist i allmennmedisin
 • Ørn Terje Foss
  Spesialist i arbeidsmedisin
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Men kravet om uhildet og interessefri kunnskap må også gjelde i saker der naboer til vindkraftverk kan bli påført helseskader. I Tysvær har kommunen pålagt utbyggerne av Tysvær og Gismarvik vindkraftverk å lage en helhetlig utredning om mulige helsekonsekvenser fra støy, skyggekast, visuelle virkninger, tap av nærområder for friluftsliv og den samlede totaleffekter av alle disse påvirkningene. Årsaken er at utbyggerne ikke gjorde dette før NVE og OED ga konsesjonene.

Bekymret kommune

I et kommunalt vedtak i Tysvær står det at en har vært bekymret for at helseaspektet ved etableringen av vindkraftverket ikke har vært godt nok utredet i konsesjonsprosessen. Det kreves at utredningen må gjøres av uavhengig fagkompetent personell.

Det er konsulentfirmaene Norconcult og Multiconcult som har levert rapportene for henholdsvis Gismarvik og Tysvær vindkraftverk. Firmaene er medlemmer i vindkraftbransjens sin lobbyorganisasjon Norwea som har som formål å fremme vindindustriens interesser og fungere som bransjens talerør. Selskapet skal også kommuniserer vindkraftens fordeler og muligheter til politikere, opinionsdannere, beslutningstakere, medier, offentligheten og andre interessenter.

Bundet av disse medlemsformålene i Norwea trenger firmaene derfor ikke si noe om ulempene og de negative virkningene av vindkraften. Så står det da også i rapporten fra Norconcult at ingen fagfellevurderte artikler kan vise en direkte sammenheng mellom folk som bor i nærheten av moderne vindturbiner, støyen turbinene produserer og fysiske helseeffekter.

Bukken og havresekken

Multiconcult er noe mer balansert i sin konklusjon. De skriver at på grunn av begrenset kunnskapsgrunnlag kan man ikke konkludere med at det ikke vil oppstå negative eller uønskede helseeffekter, og at en må regne med at en del av befolkningen er plaget også̊ under anbefalte grenseverdier.

Spesielt Norconcult har vært sterkt involvert i utarbeidelse av rapportene som dannet grunnlaget for tildelingen av konsesjonene fra NVE og OED i 2020. Norconcult har bygget mye av sin rapport om helsekonsekvenser på støy og skyggekast- rapportene de selv laget i 2019. Norconcult forsvarer denne praksisen i Haugesunds Avis, med at de kjenner best til saken. Dette er på nivå med at en forbryter som blir tatt, foreslår at han gransker seg selv, da det ikke vil være så lett for politiet å sette seg inn i saken.

Folkehelsegruppa i Motvind Norge krever at uhildet, interessefri og uavhengig kunnskap også må ligge til grunn i vindkraftutredninger, spesielt der det er konsekvenser for folks helse.

Publisert: