Nedleggelse av institusjonssenger innenfor rusbehandling?

Fra nyttår av vil ingen institusjoner i vår landsdel tilby alternative rusbehandlingsmetoder, frykter innsenderen. (Ilustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

  • Jostein O. Waage
    Lege med spesialiteter i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri, og arbeidsmedisin. Haugesund
Publisert: Publisert:

Det pågår en debatt om fritt behandlingsvalg og anbudsprosess som er gjennomført i Helse Vest vedrørende institusjonstilbud innen rusbehandling. Undertegnede er fagansvarlig overlege ved Mestringshusene Tysnes som har deltatt i denne prosessen.

Mestringshusene har lenge drevet et behandlingstilbud på Bolkesjø for rusavhengige basert på gestaltterapi. Tidligere måtte pasientene selv betale for dette, og da var det bare de med rike familier som hadde råd til det. Gjennom fritt behandlingsvalg som ble innført fra 2015, har dette tilbudet blitt tilgjengelig for alle ved at pengene fra det offentlige følger pasientene.

Fra 2021 har tilbudet også vært tilgjengelig på Vestlandet, etter at Mestringshusene åpnet tilsvarende tilbud på Tysnes. Pasienter mottas fra hele landet.

Regjeringen Støre har vedtatt å avvikle fritt behandlingsvalg fra 01.01.23. Dette var en sak som fikk endel oppmerksomhet i valgkampen, og argumentet imot fritt behandlingsvalg var at denne ordningen trakk store midler ut av de offentlige sykehusene, som i stedet kunne vært brukt på sykehusenes «egne» pasienter. Ingen av de offentlige sykehusene har tidligere vist stor interesse for å satse på gode institusjonstilbud til rusavhengige, og særdeles ikke med alternative metoder som gestaltterapi er. Ingenting tyder på at dette vil endre seg nå.

Helse Vest har nylig gjennomført en anbudsprosess for rusbehandling der tilbyderne måtte tilpasse seg til de lokale helseforetakenes skisserte behov. Siden Tysnes ligger innenfor Helse Fonnas dekningsområde, måtte Mestringshusene Tysnes da levere et tilbud tilpasset dette. Her har Haugaland A-senter som drives av Blå Kors, et veletablert tilbud i Haugesund med et sterkt fagmiljø i eget bygg i sentrum av byen. Det ville vært en sensasjon om denne institusjonen ikke fikk fornyet sin avtale, noe som da heller ikke skjedde.

Gestaltterapeuter som er sentrale ved Mestringshusene, regnes av myndighetene som ufaglærte om de ikke også i tillegg har en annen helseutdanning. Det hjelper lite i denne sammenhengen at også statsministerens ektefelle er utdannet gestaltterapeut. Denne utdanningen foregår i Oslo og Kristiansand, og er et studium som går over fire år. For mange rusavhengige som ikke har respondert på tradisjonelle metoder, kan gestaltterapi ofte gi bedre resultater. Gjennom både individualterapi og gruppeterapi blir pasientene konfrontert og utfordret på sin atferd. Ved Mestringshusene får de i tillegg utredning og behandling av psykologspesialister og leger.

I sum har dette vist seg å gi svært gode resultater for mange
pasienter som ikke har blitt rusfrie gjennom annen behandling, og ventelistene er lange.

Om fritt behandlingsvalg stoppes fra nyttår, og avtaler bare blir inngått med de som nå har vunnet anbud med Helse Vest, vil antallet institusjonsplasser i rusbehandling på Vestlandet bli redusert med godt over 100. Ingen institusjoner i vår landsdel vil da tilby alternative behandlingsmetoder, og pasienter som har behov for dette, vil måtte sendes til Østlandet.

Dette står i sterk kontrast til løfter om økt satsing på behandling av ruslidelser. Jeg vil derfor oppfordre helseministeren til å komme på banen og ta grep for å forhindre at dette skjer!

Publisert:
  1. Rusbehandling

Mest lest akkurat nå

  1. Slutter etter 10 måneder hos kulturministeren

  2. Stor og tung last sinker trafikken i kveld

  3. To steinras tirsdag - fv 501 stengt til onsdag

  4. Storebror Henrik: – Sisterunda er eit meisterverk

  5. Tina Bru er gravid - ville vente til etter statsrådjobben

  6. Jakob Ingebrigtsen vil ikke dele EM-hotell med Gjert Ingebrigtsen