Skal de gode hverdagslivene leves i bilen?

MILJØ: Stavanger kommunestyre stemte sist mandag nei til å utrede Byhaugtunnelen for sykkel med et stort flertall. De har altså ikke stemt over et tiltak, men over å finne ut hva tiltaket kunne gjøre for bærekraftig byutvikling.

Om det var et areal i Stavanger som kunne vurderes for bedre sykkelveier, så måtte det være Byhaugtunnelen, skriver innsenderen.

Debattinnlegg

  • Jens Glad Balchen
    Leder, Rogaland syklistforening
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er en helt ærlig sak å si nei til å utrede noe man uansett kommer til å stemme mot. MDG vil ikke utrede oljeboring i Lofoten fordi de vet at uansett hva utredningen viser om arbeidsplasser og inntekter, er det helt uaktuelt for dem å stemme for å produsere mer olje.

Ap, Høyre, Rødt, KrF og Senterpartiet viser at uansett hva en utredning av Byhaugtunnelen skulle vise om økt sykkelandel, reduserte utslipp av klimagasser, mindre mikroplast i naturen, fjerning av store mengder svevestøv og forbedret folkehelse, er det helt uaktuelt for dem å stemme for å gjøre bilvei om til sykkelvei.

En kortreist hverdag

I dag velger siddiser sykkel på 10 % av reisene sine. Målsettingen er 20 % i løpet av noen år. Samtidig skal utslipp av klimagasser kuttes med 80 % innen 2030, innbyggerne skal ha god helse enten de er 8 eller 80 år gamle, vi skal være en grønn spydspiss og legge opp til et kortreist hverdagsliv. Dette får vi ikke til med cruisebegrensninger alene, og på samme måte som med cruiseturismen vil tiltakene vi gjør påvirke noe annet. Stavanger er en knøttliten by hvor alle arealer er i bruk. Det går ikke an å bygge en sykkelvei uten at noe annet får mindre plass.

Om det var et areal i Stavanger som kunne vurderes for bedre sykkelveier, så måtte det være Byhaugtunnelen. Her går det firefelts motorvei rett under, bilkapasiteten er tredoblet og tilretteleggingen for bilkjøring på strekningen har aldri vært bedre. Det er en ren transportvei uten boligparkering og uten butikker. Men det er åpenbart ikke godt nok med motorvei til sentrum og Forus, hvis ikke bilbrukerne på Tasta også får monopol på den raskeste og korteste kjøreruten til Madla Amfi.

Bortkastede penger

Bjørn Sæbø i Rogalands Avis påpekte i sin leder at vi har brukt 3,5 milliarder kroner på Eiganestunnelen til ingen nytte, når det viser seg at det er Byhaugtunnelen som er bærebjelken i byens transportsystem.

Mange tenker at tilrettelegging for sykling handler om å gjøre det bedre for de som sykler mye uansett. Det er langt fra sannheten. Skal vi øke sykkelandelen, må vi nå ut til de som ikke velger sykkel i dag, fordi det er for skummelt, for langt, for tungt, for tidkrevende eller fordi det innebærer for mange konflikter. Folk velger det transportmiddelet som er enklest. Hvis myndighetene tilrettelegger for bilkjøring, velger folk mer bil. Hvis myndighetene tilrettelegger for sykling, velger folk mer sykkel.

Det nytter ikke å spørre han som sykler hver dag fra Tasta til Ullandhaug hva vi bør gjøre – vi må spørre hun som velger bil, fordi det er for skummelt å sykle.
Nå har ordføreren bestilt enda en utredning av alternative sykkeltraseer forbi Byhaugen, med forbud mot å nevne Byhaugtunnelen. Samtidig vet Ap og alle andre veldig godt at kommuneadministrasjonen for bare tre uker siden leverte en rapport om sykkeltraseene mellom Tasta og Stokka som har blitt vurdert de siste ti årene, og hvorfor alle alternativer er uaktuelle.

Skal vi sykle i hekkeområdet?

Skal vi nå vurdere på nytt om det er greit å asfaltere gjennom hekkeområdet for hegren, eller å hogge ned skogen, eller å bygge ned landbruksjorda, fordi vi prioriterer maksimal fremkommelighet med bil høyest? Ap, Høyre, Rødt, KrF og Senterpartiet har sendt et helt klart og tydelig signal om hvor Stavanger står som grønn spydspiss og regionmotor. De gode hverdagslivene skal leves i bilen. Det er helt nødvendig for politikerne å snu denne tankegangen. Vi håper det skjer nå heller enn i 2030.

Det nytter ikke å spørre han som sykler hver dag fra Tasta til Ullandhaug hva vi bør gjøre – vi må spørre hun som velger bil, fordi det er for skummelt å sykle.
Publisert: