Teller ikke stemmen min?

DEBATT: Uansett hvor mange ganger en hører at en stemme til et lite parti er bortkastet, blir det ikke noen sannhet.

«Jeg har forhåndsstemt og det ble Industri og næringspartiet», skriver Jan Inge Selvik.

Debattinnlegg

 • Jan Inge Selvik
  Jan Inge Selvik
  Leder for Stavanger INP
Publisert: Publisert:

Venstre er Norges eldste parti, stiftet i 1884, omtrent samtidig med innføringen av den norske parlamentarismen som sa: «All
makt i denne sal.» Venstre var et parti som besto av kjøpmenn og andre, i
og for seg betraktet som middelklassen, de mente de hadde for liten makt
i samfunnet. Var det bortkastet å engasjere seg i dette partiet?

Mange har vært små

Høyre ble stiftet i 1884. Høyre ble et partiet for den øverste sosiale og økonomiske elite, i datidens norske samfunn, var det bortkastet stemme, å stemme på Høyre?

Som det tredje partiet i den daværende periode kom Arbeiderpartiet i 1887. Dette siden verken Venstre, eller i hvert fall ikke Høyre, tok opp i seg arbeidernes situasjon i samfunnet. Dette verken når det gjaldt lønn, arbeidstid, arbeidsforhold eller andre forhold for den norske arbeideren. Var det en bortkastet stemme å stemme på Ap, hvis man var en vanlig arbeider og ikke var tilfreds med det samfunnets utvikling?

Slik kan en holde på i historien om de forskjellige partiene. Hva har historien lært oss; at en stemme på et lite og nystartet politisk parti overhodet ikke er en bortkastet stemme. Flere av dagens partier var små da de stilte til valg for første gang. Det er vanskelig for nye partier å komme inn på Stortinget. Dette kan skyldes kanskje hvordan landets hovedmedier behandler valgkamper på.

Nasjonale undersøkelser viser at rundt 75 til 80 prosent av landets
redaktører og journalister stemmer på partier på venstresiden. Det er
ikke alle av disse som evner å være objektive. På NRKs store
meningsmåling, offentliggjort den 12. august, viser at stolpen andre
partier nå er oppe i 3,9 prosent. Hva betyr det? Det kan vel ikke tolkes på
noen annen måte enn at to-tre partier nå begynner å vokse på meningsmålingene. Kanskje INP er ett av dem.

Hvorfor kan vi ikke få konkrete meningsmålinger for alle partier som har kommet over 1,0 prosent? Det burde ikke være noe problem. Her favoriserer både meningsmålingsinstitutter og landets ledende mediehus de etablerte partiene. Dette blir et demokratisk problem. Det gagner verken tilliten til det politiske systemet, eller til valgdeltagelse, at det ikke går ut informasjon om alle registrerte partier over en viss størrelse. Dette ser vi under debatter og utspørring. Det er bare lederne for de etablerte stortingspartiene som slipper til.

Slik kan vi ikke ha det

Med en slik manglende mediedekning legger også mediene veldig til rette for at folk skal få følelsen av at deres stemme er bortkastet, hvis de stemmer på ett av de mindre partiene utenfor Stortinget. Slik kan vi rett og slett ikke ha det lenger! Jeg har forhåndsstemt og det ble Industri og
næringspartiet.

Publisert:

Valg 2021 - diverse

 1. Hvem er fri i sine truser?

 2. – Mer skatter og avgifter med Solberg-regjeringen

 3. – Vil vi ha Forskjells-Norge?

 4. – Feil om unges representasjon og stemmegivning

 5. – Ønsker du endring, må du stemme på noe nytt

 6. – Satser på å utvikle gode lokalsamfunn over hele landet

 1. Valg 2021 - diverse
 2. Debatt