Næringslivet glemmer ikke det grønne skiftet

KRONIKK: Skyhøye olje- og gasspriser kan ikke – og skal ikke – få betydning for omstillingen i norske bedrifter. Heldigvis er det heller ingen tegn til det, og økte inntekter kan faktisk gi økt omstillingstakt.

Nils Arne Hatleskog, konserndirektør for feltutvikling og havvind i Aibel høsten 2019, med en Lego-kopi av DolWin, verdens største omformerplattform for høyspent likestrøm fra havvindturbiner. Den virkelige Dolwin er nå ved et havvind-anlegg ved Helgoland i Tyskland.

Debattinnlegg

 • Benedicte Schilbred Fasmer
  Benedicte Schilbred Fasmer
  Konsernsjef, SpareBank 1 SR-Bank
Publisert: Publisert:

Aftenbladet skriver i sin lederartikkel mandag 10. januar om den solide pengestrømmen til selskapene på norsk sokkel. Oljeprisen har igjen bikket 80 dollar, mens den høye etterspørselen etter gass gir oss rekordpriser i Europa og Asia.

Det er riktig som Aftenbladets leder skriver, at det går an å bli fartsblind når lønnsomheten i olje- og gassnæringen er svært god. Det har vi sett før gjennom de sykliske fasene i bransjen, der også kostnadene til slutt stiger i takt med inntjeningen.

Så hva er annerledes nå?

Les også

Aftenbladet mener: «Ikke glem det grønne skiftet»

Har lagt om

For det første har vi forpliktet oss – og lovfestet – at vi skal redusere utslippene våre. Innen 2030 skal Norge ha redusert utslippene med minst 50 prosent. Innen 2050 skal vi ha fått dem ned med 90–95 prosent, sammenlignet med 1990-nivåene.

For å lykkes, er AS Norge avhengige av bedrifter som omstiller. Det betyr at samtidig som vi forbedrer måten vi jobber på, med lavere utslipp fra dagens drift, må vi ha flere bein å stå på. Det inkluderer at vi øker innsatsen på fornybare energiløsninger, slik at vi leverer kraften vi trenger i omstillingen.

For det andre ser vi at bedriftene tar bære­kraft­skiftet mer innover seg. Der bedriftene tidligere kanskje var usikre på hvor de skulle ta grep og hvordan, ser vi nå at flere gjør helt konkrete endringer i egen drift for å tilpasse seg et lavutslippssamfunn.

I SpareBank 1 SR-Banks ferske Konjunkturbarometer, hvor vi har spurt 600 bedrifter i Sør-Norge om deres forhold til bærekraft, svarer 66 prosent at de har en strategi som de mener tar høyde for omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Blant de bedriftene som har en stor andel av omsetningen innen olje og gass, er det enda flere som har en tilpasset strategi. Kanskje fordi de ser at det er nødvendig for å kunne operere i Norge også i fremtiden.

Les også

UiS-forskere: «Tidene endrer seg, og det må Stavanger også!»

Må gå fortere

Høye olje- og gasspriser bidrar til god inntjening for energiselskapene, men det er ikke tegn til at prisene fører til lavere ambisjoner på omstilling. Tvert imot. Mange av selskapene har lagt frem mål om raskere omstilling de siste årene, som Equinor som i fjor presenterte deres plan om «raskere omstilling og styrket kontantstrøm og avkastning».

God inntjening i kjernevirksomheten kan øke muligheten for omstilling både for selskapene i verdikjeden, også for den norske stat som tjener gode penger med høye olje- og gasspriser.

I Konjunkturbarometeret svarer 47 prosent av bedriftene at de har endret driften som følge av hensynet til bærekraft. Selv om vi ser gode tendenser i næringslivet, kan vi være ganske sikre på at dette må gå fortere hvis vi skal nå målene våre. Det er bare åtte år til Norge skal ha kuttet minst 50 prosent av klimagassutslippene, sammenlignet med nivået i 1990. Frem til og med 2020 var nedgangen, ifølge Miljødirektoratet, på 4,2 prosent.

Vi har et stykke igjen.

Som bank er vi rådgiver og har muligheter for å sette betingelser til for vi finansierer.

Må være utålmodige

På norsk sokkel vil det være aktivitet i uoverskuelig fremtid. Det vil være olje- og gassproduksjon, det vil være supplyskip, frakt, fiske, havbruk og havvind. Felles for alle, både de som er på havet og de som er på land, er at vi har et ansvar for å få ned klimagassutslippene. For å få et vellykket bærekraftskifte må alle bidra; bedriftene, bankene, politikerne, privatpersoner og så videre. Vi rigger oss for å gjøre det vi kan for å bidra til at Norge lykkes med klimamålene, og vi ser hver eneste dag rundt oss bedrifter som tar nye grep og initiativer.

Men vi må være utålmodige, og vi må kreve at den endringen skjer i økt takt. De høye olje- og gassprisene kan være med å bidra til denne akselerasjonen, slik at vi danner grunnlaget for et fremgangsrikt Norge også de neste 50 årene.

Som bank er vi rådgivere og har muligheter for å sette betingelser for det vi finansierer, og derigjennom bidra til å drive endringene frem. Vårt potensial for å bidra i det grønne skiftet er lik summen av alle våre kunders, samtidig som vi kan være deres allierte i prosessen.

Vi skal ta vårt ansvar ved å bidra til å få ned klima­gass­utslippene, og vi gleder oss til å jobbe sammen med kundene våre i overgangen.

Det ligger nemlig flere muligheter enn trusler foran oss i arbeidet med omstillingen.

Publisert:
 1. SpareBank 1 SR-Bank
 2. Omstilling
 3. Bank og finans
 4. Oljeprisen
 5. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Glatte veier: Brøyter og strør på spreng

 2. Ski­senteret har brukt 356.000 kroner på å produ­sere kunst­snø. Sånn ser det ut nå

 3. 781 nye korona­smittede på Nord-Jæren

 4. Kun to elever igjen i klasserommet - resten er hjemme med korona

 5. Fascinerande doku­mentar om verdas vakra­ste gut

 6. Breiviks tidligere advokat advarer mot sensurering