Vi skal sikre viktige tjenester i Forsand-området

DEBATT: Vi skal gjerne kunne diskutere om den frivillige sammenslåingen mellom Sandnes og Forsand skal reverseres, men den skal vi ta internt og ikke lokkes med faktafeil fra nabokommuner som beiler.

«Vi har en offensiv satsing på nye arbeidsplasser, vi har etablert gode arenaer for kultur- og kirkesamarbeid, og vi har en solid økonomi som gjør oss til en av de best fremtidsrettede kommunene i landet», skriver Pål Morten Borgli.

Debattinnlegg

  • Pål Morten Borgli
    Pål Morten Borgli
    Varaordfører i Sandnes (Frp)
Publisert: Publisert:

Vi er en kommune som står sammen om å skape en fremtid for alle oss som bor i kommunen.

I mange år har flere jobbet med oppdraget som ble gitt, der vi skulle se om det var gode naboer som kunne finne sammen i å danne mer robuste kommuner. Vi fikk flere henvendelser i Sandnes og hadde noen runder med ulike kommuner.

Vi har nå vært en samlet kommune i to år, og mye positivt har skjedd.

Fant sammen

Sandnes er og har alltid vært stor nok med solid økonomi, men takket likevel ja til å snakke med flere naboer blant annet Forsand og Gjesdal. Etter hvert fant Sandnes og Forsand sammen og ble enige om å gå sammen som en god og fremtidsrettet kommune fra 01.01.2020. I flere år har Forsand og Sandnes hatt felles interesser og viktige mål for tjenester til folk, et forutsigbart næringsliv og ikke minst det viktige sambandet som binder kommunen sammen over Høgsfjorden.

Vi har nå vært en samlet kommune i to år, og mye positivt har skjedd. Vi har en offensiv satsing på nye arbeidsplasser, vi har etablert gode arenaer for kultur- og kirkesamarbeid, og vi har en solid økonomi som gjør oss til en av de best fremtidsrettede kommunene i landet. Vi bygger på den gode vennskapelige nøkternheten som ligger latent i oss enten vi bor på Forsand eller Lura, og vi skal jobbe hver eneste dag sammen for å skape en god fremtid for oss alle.

Som vi alle har registrert, har det kommet et ønske fra noen om å grensejustere hele den tidligere Forsand kommune over til en annen kommune. Det er for det første helt feil å bruke inndelingsloven til å ta omkamp om en kommunesammenslåing. For det andre er det ikke ønskelig for meg å se at folk i min egen kommune skal få en forverring av tjenester og økonomi bare fordi de bor i vakre Forsand.

Vårt kommunestyre bestemmer

Jeg har også vanskelig å skjønne at en nabokommune som i dette tilfelle er Strand, skal forsøke å lokke innbyggere til å stemme for å ønske seg grensejustert. Hvis kommunesammenslåingen skal reverseres, er det kommunestyret vårt som skal stemme over det. Strand har ingenting med det å gjøre. For eneste alternativ er jo om Forsand blir egen kommune igjen og fortsetter som før, og det er det mulig flere som vil, men jeg tror vi står oss best sammen nå om vi skal sikre viktige tjenester i Forsand-området.

Jeg vil nevne spesielt tre viktige ting som med stor sannsynlighet vil skje dersom Strand skulle få kloa i hele Forsand. Vi vil ganske raskt miste en viktig ferjeforbindelse. Ordfører i Strand har ønsket Høgsfjord-ferjen bort for å sluse all trafikken gjennom Jørpeland og Stavanger på veien til Sandnes, og det må vi for all del sikre at ikke skjer. Forbindelsen er viktig for hele regionen og spesielt for folk i Forsand og Strand. Da er det underlig at Strand kommune og fylkeskommunen ønsker avvikling av sambandet.

Noen av oss har jobbet i 20 år for å opprettholde forbindelsen, og vi skal aldri gi opp denne viktige koblingen. Vi må ta mål av oss å få doblet tilbudet over Høgsfjorden. Det er også viktig at vi opprettholder skole og andre offentlige tjenester i Forsand, og dette har vi både ønsket og vist at vi satser på i Sandnes.

Høye kommunale avgifter

Det er også tjenester som fort kan forsvinne om Strand skal bestemme. Og når det kommer til økonomi for familier og hyttefolk er det bare å registrere at Strand kommune har veldig høye kommunale avgifter, og på toppen av dette har de høy eiendomsskatt på boliger og hytter, og mange er redde for økte utgifter.

Mange drømmer nok om en litt større Strand kommune, som fort skal bli en del av Stavanger. Men vi er Sandnes og skal fortsette som egen solid kommune med de beste tjenestene. Så derfor må vi alle si ifra at det er uaktuelt å kalle det som nå diskuteres, for en grensejustering.

Publisert: