Jevne Lyse-utbytter til kommunene

DEBATT: Høye strømpriser har løftet en debatt om direkte utdeling av Lyse-utbytte til enkeltpersoner.

«Når 40 prosent av overskuddet over tid holdes tilbake i Lyse, er det fordi eierne ønsker at deler av overskuddet skal reinvesteres for på lengre sikt å kunne skape økende overskudd og utbytter», skriver Ove Jølbo.

Debattinnlegg

 • Ove Jølbo
  Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Lyse
Publisert: Publisert:

Lyses 14 eierkommuner har så langt holdt seg til strategien om å disponere utbyttet til kommunene som bruker pengene til å produsere velferd for innbyggerne. Samtlige eierkommuner holdt fast ved dette da de i fjor behandlet eierstrategien for Lyse.

Utbyttet fra Lyse til eierne har de siste fem årene økt fra 480 millioner kroner til 630 millioner kroner.

Lyse forventer å investere 10 milliarder kroner i bedre nettkapasitet og elektriske løsninger i regionen. Slike investeringer krever betydelig egenkapital.

Ønsker forutsigbarhet

Overskuddene i Lyse svinger betydelig fra år til år i takt med svingningene i strømpriser og kraftproduksjon. Men eierkommunene har behov for stabile utbytter, og har derfor en utbyttepolitikk der målet er jevne utbytter over tid: 60 prosent av overskuddet etter skatt utbetales, men slik at det betales mindre enn 60 prosent i gode år, mot at det betales mer i dårlige år. Eierne ønsker forutsigbarhet og har derfor etablert et «utbyttereguleringsfond» som holder regnskap på dette.

2020 var eksempel på et dårlig år der utbyttet på 630 millioner var betydelig høyere enn overskuddet. 2019 var også et dårligere år enn normalt og med langt høyere utbytte enn 60 prosent.

Dette vil typisk kunne jevnes ut i 2021.

En av årsakene til de høye kraftprisene har vært relativt lite vann i magasinene i Sør-Norge. Dette har også vært tilfelle for Lyse, som dermed ikke har kunnet produsere fullt ut når prisene har vært høyest gjennom året.

Når 40 prosent av overskuddet over tid holdes tilbake i Lyse, er det fordi eierne ønsker at deler av overskuddet skal reinvesteres for på lengre sikt å kunne skape økende overskudd og utbytter. Eierne vil også at Lyse bidrar til å bygge samfunnets infrastruktur. Dette tiåret står spesielt elektrifiseringen sentralt. Lyse forventer å investere 10 milliarder kroner i bedre nettkapasitet og elektriske løsninger i regionen. Slike investeringer krever betydelig egenkapital.

Kompensasjonsordning

Omkring 60 prosent av gevinsten fra kraftproduksjon tilfaller staten i form av skatter og avgifter. I tillegg får staten moms basert på de høye prisene. Derfor har staten etablert en kompensasjonsordning som administreres av nettselskapene. I disse dager trekker Lnett (Lyses nettselskap) av nærmere 160 millioner kroner fra desember-regningen for selskapets private nettkunder, tilsvarende 73,62 øre per kWh av et forbruk opp til 5.000 kWh. For januar-mars vil fratrekket trolig bli enda høyere som følge av forbedret statlig støtteordning.

Noen politikere i Stavanger vil overføre ytterligere midler til Lnetts kunder. En kompliserende faktor til denne måten å betale utbytte på, er at Lyse kun eier og driver nettet i 9 av de 14 eierkommunene. Strømnettet i kommunene Klepp, Hå og Dalane-kommunene Bjerkreim, Lund og Eigersund, opereres av de tre lokale nettselskapene der.

Les også

 1. Vil at Lyse skal dele overskuddet med kundene

Publisert:
 1. Debatt
 2. Strøm
 3. Kraftproduksjon

Mest lest akkurat nå

 1. På papiret var alt i orden. Bak hyttefasaden skjulte det seg underbetaling, falske timelister og livsfarlige arbeidsforhold

 2. Unge menn uten førerkort krasjet inn i gjerde på Jåttå

 3. Borgli testet banesykling: - Hjelmen knuste momentant

 4. Smittevernoverlege: – Kan bli en fin vår og sommer, men ny bølge til høsten

 5. Staten kan ikke betale for alt

 6. Omsider får denne mannen en gate oppkalt etter seg