Heldagsskole i Stavanger?

SKOLE: Stavanger kommune har nylig vedtatt prøveprosjektet «Helhetlig skoledag». Det er med stor interesse at vi merker oss at prosjektet nå er rettet inn mot å prøve ut heldagsskolen i Stavanger.

Utdanningsforbundet mener også at det er flott at flertallspartiene ønsker å tilføre sårt tiltrengte midler til skolene.

Debattinnlegg

 • Irene L. Salthe
  Leder i Utdanningsforbundet Stavanger
Publisert: Publisert:

Å teste ut nye innfallsvinkler og ideer for å se om de har noe for seg i større skala kan ofte være lurt. Ved forsøksprosjekter kan man teste ut nye ideer og satsninger som kan være med på å bidra til å utvikle skoletilbudet til å bli stadig bedre for elevene.

Utdanningsforbundet mener også at det er flott at flertallspartiene ønsker å tilføre sårt tiltrengte midler til skolene. Det som gjør oss betenkte er måten man her går frem.

Leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, Irene L. Salthe

Endret prosjekt

Utgangspunktet for prøveprosjektet ved Kvernevik skole var å teste ut helhetlig skoledag for 1. trinn. Brått ble dette endret til å bli et vesentlig større prosjekt som omfatter 1.-4. trinn.

Prislappen økes fra ca. 1,1 millioner kroner til ca. 7,6 millioner. En eventuell utrulling av heldagsskolen på alle barneskolene i Stavanger vil få en kostnadsramme på ca. 220 millioner kroner om man legger prislappen fra Kvernevik skole til grunn.

Man går fra å omtale prøveprosjektet som «helhetlig skoledag» til å omtale dette som «heldagsskole». Dette på tross av at både AP og SV har forlatt denne politikken i sine partiprogram.

Forvirrende

Grepet med navneskiftet er på mange måter forvirrende. Det sender signaler om en omfattende endring av hva skolen skal være i omfang og innhold, uten at det fremstår som tydelig hva denne endringen egentlig består i. Er det heldagsskole fordi leksene skal gjøres på skolen?

Utdanningsforbundet mener også at det gir grunn til uro når det tydeligvis haster å få gjennomført prosjektet. Denne omfattende endringen i elevenes skoletilbud ved Kvernevik skole skal være klar til gjennomføring ved oppstarten av nytt skoleår, og i skolen er dette svært kort tid.

Vi oppfatter at mye ved prosjektets form og innhold enda er usikkert. Politikerne har da vedtatt et prosjekt som vil vise seg vanskelig å evaluere i etterkant. Hva er faktorene flertallspolitikerne mener må ligge til grunn for at det skal være mulig å bedømme hvorvidt prosjektet er vellykket eller ikke? Det har vi så langt ikke fått tak på.

Skolemat

Nylig vedtok Utvalg for oppvekst og utdanning en utvidelse av skolemat- prosjektet. Man baserte utvidelsen av ordningen blant annet på tilbakemeldingene fra forsøksskolene.

Det er selvsagt viktig at politikerne vektlegger tilbakemeldingene fra skolene som har prøvd ut prosjektet. Problemet er at tilbakemeldingene kun gikk på den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Effekten det hadde på folkehelse, læring og sosialt fellesskap blant elevene ble ikke etterspurt. Det bekymrer oss.

Det politikerne velger å prioritere innenfor skolepolitikken må være veloverveid og velbegrunnet, og ha et viktig mål for øyet: Å legge forholdene til rette for at skolene skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat. Skolene skal legge grunnlaget for elevenes læring, utvikling og danning.

Vurdering

Når prøveprosjektet heldagsskole er sluttført er det vårt håp at flertallpartiene gjør våre bange anelser til skamme, gjennomfører en grundig evaluering av prosjektet og vurderer:

– Har heldagsskolen en tydelig positiv effekt på elevenes læring, motivasjon og trivsel?

– Bidrar prosjektet til at kvaliteten på undervisningen er blitt bedre?

Dersom svarene på spørsmålene skulle vise seg å bli «nei» eller «tja», mener vi at flertallspartiene må se seg om etter andre skoleoppgaver å bruke pengene på. Disse er det mange av.

Stavanger kommune mangler kvalifiserte lærere i skolene og i barnehagene. Hva med å satse 220 millioner kroner på to lærere per klasse i for eksempel 1.-4. trinn, flere barnehagelærere og økt bemanning i barnehagene?

Sosial utvikling

Vi er (forhåpentligvis) ferdige med en pandemi, hvor vi sannsynligvis bare har sett begynnelsen på ringvirkningene den har hatt for barn, unge og voksne. Sett i lys av dette, hvordan skal skolene i Stavanger jobbe fremover for å ivareta elevenes faglige og sosiale utvikling?

Krigen i Ukraina har ført til en strøm av flyktninger til flere europeiske land, deriblant Norge. Noen av disse er barn og unge som skoler og barnehager i Stavanger kommune skal ta godt imot og gi den beste oppfølgingen vi kan gi.

Skolen har et bredt samfunnsoppdrag. Politikk er å prioritere blant flere gode formål. Utdanningsforbundet oppfordrer flertallspolitikerne til å være nøye med å evaluere, og tenke grundig gjennom om de formålene man nå prioriterer gir den beste skolen for pengene.

Publisert:
 1. Skole og utdanning
 2. Skolepolitikk
 3. Stavanger
 4. Barn og unge
 5. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Flere og flere vil kvitte seg med kjæle­dyret sitt: – Ber om avli­ving av friske dyr

 2. Hitecvision med kjemperesultat - tar utbytte på 137 millioner

 3. Nå får han ikke helse- eller livsforsikring

 4. Frigir navn på de drepte etter Oslo-skyting

 5. Stavanger-hotell i minus for sjette år på rad

 6. Marius og Marcus mistet kompisen i MC-ulykken