«Alt vi har gjort for skolen», Solberg-regjeringens vitnemål

KRONIKK: «Erna Solberg, hva er du mest fornøyd med etter de åtte åra i regjering?» spør programlederen. Og den avtroppende statsminister smiler og svarer: «Alt vi har gjort for skolen.»

«Hva gjorde Solberg-regjeringen for skolen under pandemien? Jo, den sendte lærerne ut i førstelinja uten annet enn håndsprit og meteravstand som våpen. Vaksinen fikk vi altfor seint, og avblåsing av eksamen kom i trettende time», skriver lektor Anita Grøtte Edland.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Og her sitter jeg og lurer på om jeg har hørt rett. Kan noen spørre meg, lærer i videregående skole, om hva Solberg-regjeringen har gjort for skolen?

Du har nok rett at flere får vitnemål og fagbrev, men jeg er ikke sikker på om det burde vært slik. For det er ikke slik at læringen har blitt banebrytende bedre. Det faglige nivået har sunket når elevene forlater videregående skole.

Presset for gjennomstrømming er enormt, og karakteren 1 blir i realiteten nesten aldri gitt. For elevene har jo krav på et vitnemål.

Den nye fullføringsreformen bidrar ytterligere til at vi blir pressa til å gi ståkarakter for de svakeste prestasjoner – «av samfunnsøkonomiske hensyn» og «for husfredens skyld». Er det rart at vi sitter med en flau smak i munnen når vi får høre at «vi har blitt enda bedre»? Vi lærere skjønner godt at både elevene og høyskoler/universitet mener at elevene ikke er studieforberedte.

Foreldre truer lærere med advokat dersom den unge, håpefulle ikke får «rett» karakter, blir irettesatt eller realitetsorientert.

En risikosone

I tillegg er det blitt slik at å stryke en elev er forbundet med fare. Lærerne har nemlig mista rettssikkerheten sin. I 2017 kom «mobbeparagrafen», opplæringslovas paragraf 9A-5, som gjør at elevenes subjektive opplevelse av krenking er nok til å velte en lærer, – uten annen bevisførsel enn elevens følelser.

Resultatet er kanskje mindre mobbing, men resultatet er også elever og foreldre som truer lærere med advokat dersom den unge, håpefulle ikke får «rett» karakter, blir irettesatt eller realitetsorientert.

Fagfornyelsen

I 2020 kom fagfornyelsen. I en undersøkelse blant tillitsvalgte sa 48 prosent i grunnskolen og 22 prosent i videregående opplæring at skolen deres i liten grad var klar for innføringen. Det kom en pandemi inn i bildet, ja vel, men ingen snakka om å utsette fagfornyelsen av den grunn.

54 prosent blant tillitsvalgte i videregående skole og 76 prosent i grunnskolen sa at skolen deres i liten grad har økonomi til nye læremidler. 57 prosent i yrkesfagskoler sier at skolen i liten grad kan fornye utstyret som brukes.

La oss si det slik: Det finnes nesten ikke lærebøker i klasserommet mer. De digitale læringsressursene prioriteres og fremelskes. Men flinke – og velstående – elever har ofte lærebøker, kjøpt av mamma og pappa. Slik vokser forskjellene i Velferds-Norge.

Og apropos dette med forskjell på folk: Hva gjorde Solberg-regjeringen for skolen under pandemien? Jo, den sendte lærerne ut i førstelinja uten annet enn håndsprit og meteravstand som våpen. Vaksinen fikk vi altfor seint, og avblåsing av eksamen kom i trettende time.

Jeg har hatt 70 daglige nærkontakter gjennom pandemien, og jeg har ikke følt noen støtte fra regjeringen! Jeg skal likevel ikke klage; jeg er i videregående skole, og lærerne i grunnskolen har hatt større utfordringer enn meg.

Les også

Sannsynligvis vil enda flere elever – og lærere – streve etter lang nedstenging og hjemmeskole

Elever per lærer

De må virkelige tåle mye, grunnskolelærerne også. I 2015 kom Solberg-regjeringen med et kompetansekrav som det heldigvis ser ut til at Ap–Sp-regjeringen skal rydde opp i. Underforstått i kompetansekravet har det hele tiden vært et budskap: Du har egentlig aldri gjort en skikkelig jobb. Slikt gjør noe med selvtilliten for de 38.500 lærerne det gjaldt/gjelder. Det skurrer ikke bare etisk, men også rent logisk. I 2020 ble 17,5 prosent av årsverkene i grunnskolen utført av ufaglærte. I videregående skole var andelen 20 prosent.

Se gjerne dette i sammenheng med normen for lærertetthet fra 2017. Den sier at det skal være maksimalt 15 elever pr. lærer på 1.–4. trinn og 20 på 5.–10. trinn. 19 prosent av grunnskolene trenger flere lærere for å oppfylle denne normen, og det er behov for nærmere 500 ekstra årsverk for å nå minimumskravet. (Forresten: I videregående skole er det ingen norm for lærertetthet, annet enn de fysiske kvadratmeterne; så lenge det er plass til å trø inn flere elever, så kjør på! Og å ha kontaktlæreransvar for 30 elever er helt innafor.)

Les også

UiS-forskere: «Flere årsaker til at elever ikke har det trygt og godt på skolen»

«Drømmelæreren» og lønna

Så det burde altså vært en del flere lærere i norske klasserom. Men det er ikke slik at ungdommen står i kø for å ta en lærerutdanning i Norge. Søkingen går stadig nedover. I år var det en samla nedgang på 3,5 prosent. Og like galt er det store frafallet: Av de som starta på lektorprogrammet mellom 2013 og 2019, slutta 30 prosent av dem uten å være ferdige.

For hvorfor skal man utdanne seg til lærer? Det er i alle fall ikke for lønna! Læreryrket har nemlig negativ lønnsvekst. I perioden 2004–2019 var forskjellen i lønnsutviklinga mellom lærere og øvrige kommunalt tilsatte 14,1 prosent. Gjennom streiker har Utdanningsforbundet prøvd å slå alarm og vise hvilken fare dette utgjør for den norske skolen. I 2014 ble denne alarmen ikke møtt av forståelse, men tvert imot av at vi måtte kjempe for arbeidstida vår. I 2021 ble alarmen møtt av tvungen lønnsnemnd. Det nytter ikke med nyttårstaler om «drømmelæreren» da, Erna.

Les også

Sølvi Ona Gjul: «Vi treng reglar om tvang i skulen!»

Vitnemålet ved fullført

Vi er kommet til sluttvurderinga for Solberg-regjeringen Erna. For husfredens og gjennomstrømmingens skyld: Den avgåtte regjeringen skal få vitnemål for fullført regjeringstid, men gode karakterer ... – det får den ikke.

Publisert: