Næringsforeningen er ikke positiv til økte bompenger

DEBATT: Næringsforeningen er, og har alltid vært, svært kritiske til den totale bompengebelastningen i Stavanger-regionen. Når Bypakken settes ut i livet i 2018, vil vi havne på et nivå som er helt på smertegrensen av det akseptable.

«Næringsforeningen er helt enig med Leif Høybakk i at staten burde tatt et større ansvar og redusert bompengebelastningen betydelig. Men å tro at så skal skje, synes for oss like håpløst som å tro på julenissen midt i februar», skriver Harald Minge Foto: Rune Vandvik

Debattinnlegg

 • Harald Minge
  Harald Minge
  Adm.dir. i Næringsforeningen i Stavangerregionen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det er derfor ikke korrekt når Leif Høybakk fra Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) i Stavanger i et innlegg 31. januar hevder at Næringsforeningen med våre 1856 medlemsbedrifter er positive til økte bompenger.

Leif Høybakks presisjonsnivå er ikke veldig imponerende!

Næringsforeningen har i årevis pekt på at den totale bompengebelastningen i regionen er i ferd med å bli svært høy. Vi er også kritiske til at en såpass stor del av samferdselsinvesteringene som i dag tas inn som bompenger.

Feilsiterer grovt

Leif Høybakks presisjonsnivå er ikke veldig imponerende! I innlegget sitt feilsiterer han grovt vår høringsuttalelse fra 2014 i forbindelse med Bypakken, og dermed rakner jo også hele grunnlaget for kritikken. Vi skrev ikke at bompengenivået ville bli liggende «under smertegrensen», men derimot «helt på smertegrensen» av det som kunne aksepteres. Vi krevde dessuten at det måtte innhentes grundigere dokumentasjon av effekten av en høy rushtidsavgift og erfaringene med det fra andre byer, blant annet fordi vi er bekymret for sentrumshandelen. I tillegg krevde vi at det burde innføres tiltak som skjermet småbarnsfamilier mot urimelig høy belastning, og vi krevde at det burde innføres et tak på antall passeringer per måned i bomringen. Dette siste fikk vi gjennomslag for, men næringstransport ble unntatt månedstaket – noe vi beklager og som vi jobber videre med for å endre.

Les også

Her må du betale bompenger i oktober 2018

Lammes av køer

Når Næringsforeningen likevel er positiv til Bypakken, handler det om et omfattende investeringsprogram. En rekke helt avgjørende samferdselsprosjekt til en verdi av rundt 30 milliarder kroner skal gjennomføres. Vi kan nevne firefeltsvei på E39 fra Tasta til Rogfast, forlengelse av Motorveien fra Sandnes til Ålgård, Transportkorridor Vest med fire felt på størstedel av strekningen fra flyplassen på Sola til Tasta med ny bru over Hafrsfjord – i tillegg til 50 kilometer bussvei. Og selv om vi er inne i en lavkonjunktur, så sier våre medlemmer, senest gjennom Storbyundersøkelsen før jul i 2016, at investeringer i samferdsel og framkommelighet er noe av det aller viktigste for framtidig konkurransekraft – og de prioriterer det like høyt som i 2014. Kun Tromsø, blant storbyene, rangerer bedre veier og kollektivtilbud like høyt som Stavanger-regionen. For selv om trafikken er redusert noe siden toppen i 2014, skal det ikke mye til for at vi på ny lammes av køer.

Vel 20 milliarder av de 30 milliardene i Bypakken skal betales med bompenger. Vi regnet det som sannsynlig at dette skulle bli lavere med Frp i regjering. Når det ikke ser ut til å skje, kan vi bare konstatere det faktum at skal det bygges veier i Norge i og rundt storbyene, skjer det med bompenger. Vi kan nevne både Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Haugesund. Og når den nye bomringen innføres hos oss i 2018, vil prisnivået heller ikke være blant de aller høyeste – selv om det er mer enn høyt nok.

Ingen vei utenom

Leif Høybakk tar også feil når han hevder at næringslivet i Bergen kjemper med nebb og klør mot sin bomring. De har, på samme måte som hos oss i Stavanger, erkjent at skal det bygges veier, er det ingen vei utenom. Lastebileierne har riktignok hatt protestaksjoner mot en heving av bompengene, aksjoner som Bergen Næringsråd har tatt avstand fra.

Næringsforeningen er helt enig med Leif Høybakk og Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger i at staten burde tatt et større ansvar og redusert bompengebelastningen betydelig. Men å tro at så skal skje, synes for oss like håpløst som å tro på julenissen midt i februar. Alternativet til Høybakk, som altså betyr full stopp i samferdselsinvesteringene, blir et betydelig mørkere scenario enn bompenger for regionen – for rammebetingelsene til næringslivet og vår evne til å skape arbeidsplasser framover.

Les også

 1. – Bilister må betale mer bompenger fremover

 2. Ketil Solvik-Olsen (Frp) drar inn 25 milliarder i bompenger på Nord-Jæren

Publisert:
 1. Bompenger
 2. Stavanger
 3. Bergen
 4. Tasta
 5. Næringsliv

Mest lest akkurat nå

 1. Tre til sykehus etter kjedekollisjon på E39

 2. – Noen få representanter står tidvis for en debattstil som gjør det ubehagelig for andre

 3. Milliardprosjekter i kø i Ryfylke. Fare for strømmangel

 4. Aksjonistar vil ha Forsand ut av Sandnes – har søkt om grensejustering

 5. El-bil under lading tok fyr

 6. Voldtektstiltalt beklaget til fornærmede. Ble frifunnet i lagmannsretten