• «Hvordan skal man kunne snu en utvikling der en person bare vil hjem til mer sosial nød og ruse seg igjen i stedet for å motta behandling?» spør professor Thomas Clausen. Anders Minge

En redselsfull historie fra Lykkeland

KRONIKK: Hva kan vi lære av historien om Siw?