• «Fortielsen om kommunistenes krigsinnsats måtte brytes etter tre generasjoner», skriver Johnny Emanuelsen. Fredrik Refvem

Aldri mer en fortiet historie

Jeg er indignert og overgitt over Jan Gjerdes leserbrev i Aftenbladet 22.11. hvor han mener at et vedlegg til boka «En fortiet historie» ikke burde vært publisert.