• – De utenlandske dykkerne gjorde en like stor innsats for den norske stat som de norske dykkerne gjorde, skriver Arne Jentoft. Kristian Jacobsen

Taushetsbelagte dokumenter er en hemsko

Hva var det som var så hemmelig ved dokumentene angående Nordsjødykkerne at de ikke kunne vises i Oslo tingrett?