Jeg har meldt meg ut av Sandnes Høyre!

DEBATT: Etter lengre tids frustrasjon har jeg valgt å melde meg ut av Sandnes Høyre. Som folkevalgt mener jeg at vi har et ansvar for å høre på velgerne.

– Jeg vil våge å påstå at ingen går i demonstrasjoner i pissregn og vind fra alle kanter fordi det er spennende. Store demonstrasjoner viser stor misnøye angående bompengeinnkrevingen, skriver Anaida Ajanic. Her utenfor Sandnes rådhus 10. sepember.
  • Anaida Ajanic
    Anaida Ajanic
    Tidligere bystyrerepresentant for Sandnes Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi er alle en del av befolkningen, og det er det demokratiet handler om. Men det er en balansegang. Man kan komme i en konfliktsituasjon, spesielt mellom folk og budsjett.

Rettferdig?

Jeg har ingen problemer med å skjønne at folk ikke vil ha bompenger. Det er heller ikke vanskelig å forstå at ordningen vil slå tungt inn i familiers økonomi, for bedrifter og andre. Man må da omdisponere midler eller la være å gi løfter man vet man ikke kan holde. Jeg og min mann slipper billig unna i bommen, og flere jeg kjenner slipper helt unna bommene på vei til og fra jobb. Andre blir belastet fullt ut. Er dette rettferdig?

Jeg vil si at vi per i dag har vi ikke et fullverdig kollektivtilbud.

Kollektivtransporten rundt om i våre bydeler er ikke godt nok utbygget. Dersom målet er å bruke bil mindre i sentrum og å ha mindre køer på veiene, må bruk av kollektivtransport økes. Politisk ansvar er å skape gode muligheter. Jeg vil si at vi per i dag har vi ikke et fullverdig kollektivtilbud. Allikevel gjør vi et stort inngrep i folks økonomi, liv og frihet. Dersom man bodde i et solrikt land, kunne man lettere benyttet seg av sykkel, spasering eller kollektivtransport. Noe som også kunne vært med på å fremme folks helse. Men hva med alle de som jobber turnus? Som må levere to barn i barnehage? Som skal rett på handletur etter jobb for å få hverdagen til å gå opp? I flere bydeler er kollektivtilbudet i helgene omtrent ikke-eksisterende.

Tenk å ta buss m/bussbytte inn til medisinsk avdeling på SUS for å jobbe 10 timers nattevakt. Gjennom natten har man et stort ansvar og arbeidsbyrde, enten man er lege/kirurg eller annet personal. Når man da er trøtt og sliten etter nattevakten, skal man vente på passende transport hjem. Se for deg denne belastningen, natt etter natt, år etter år. Så ringer lederen din, de har akutt behov for hjelp, da blir det å kaste seg på bussen, hvis den går da!

Ingen tar ansvar

Den siste tiden har jeg lest mye rart i kommentarer fra politikere. De/vi legger skylden på hverandre, og ingen vil ta noe som helst ansvar. Dette gjelder fra alle partier, også partier som skriker høyest mot bompenger, men likevel sitter med samferdselsministeren. Hvordan skal dette tolkes? Er det en spøk? Skal vi leke med hverandre eller skal vi jobbe sammen (partiprogrammer vi har forpliktet oss til)?

På bystyremøte avholdt for noen uker siden i Sandnes syklet en politiker opp til talerstolen. Dette reagerte mange på. Ja, humor må vi ha, men dette er et såpass alvorlig inngrep i folk sin frihet at vi bør være forsiktige med den type humor. Folk trenger å bli tatt seriøst. Jeg vil våge å påstå at ingen går i demonstrasjoner i pissregn og vind fra alle kanter fordi det er spennende. Store demonstrasjoner viser stor misnøye angående bompengeinnkrevingen.

Ingen skam å snu

Jeg har selv vært med på å vedta bompenger som politiker, men jeg har i etterkant innsett at det var et feil valg jeg tok. Det er ingen skam å snu og tenke hvilke konsekvenser dette gir. Er det rettferdig at mennesker med millionlønninger skal kjøre sine elbiler med liten eller ingen kø på E39 mens Olina som har mann og tre barn, må ta buss eller sykle? Dette er med på å skape store klasseskiller og er høyst usosialt! Dette påvirker igjen folks helse. Både psykisk og fysisk.

Med dette vil jeg takke for meg som politiker og igjen være en del av folket! Dette må vi ta på alvor før det er for sent. Jeg ønsker ikke å bruke setningen «Nok er nok», men ønsker å be dere alle om å ta godt vare på folket.

Publisert: